Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Jak udzielać zamówień na roboty budowlane? 25 lipca 2019 09:00 - 15:00 Częstochowa zobacz szczegóły
Zamówienia publiczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie 25 lipca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Przetarg nieograniczony - badanie i ocena ofert krok po kroku Wzorcowe postępowanie z przepisami RODO. Wady w dokumentacji postępowania 26 lipca 2019 9.00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - egzekucja administracyjna w praktyce 26 lipca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Postępowanie administracyjne z udziałem spółek wodnych oraz związków spółek wodnych 29 lipca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Dokumentacja pracownicza w 2019 roku po zmianach wraz z omówieniem stanowisk MRPIPS oraz PIP – warsztaty 30 lipca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem klienta trudnego 1 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami 1 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Sprzedaż i nabywanie nieruchomości do zasobu JST i SP 5 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Stosowanie ustawy o ewidencji ludności Najnowsze zmiany przepisów w zakresie udostępniania danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL. Nowe obowiązki organów gmin (...) 5 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych