Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Odpowiedzialność prawna nauczyciela w teorii i praktyce 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Roszczenia i opłaty dot. nieruchomości na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami w świetle najnowszych przepisów i orzeczeń 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Weryfikacja danych zawartych w raporcie subwencyjnym SIO a naliczenie i podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Przedawnienie i egzekucja podatkowych oraz niepodatkowych należności publicznoprawnych – wybrane zagadnienia 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświatowych oraz sektorze prywatnym 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Elektroniczna dokumentacja medyczna, p1 i e-recepta – jak podłączyć się do systemu? 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych) po zmianie przepisów 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zmiany w prawie pracy – 2019 rok. Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów prawa. RODO w kadrach po zmianach od maja 2019 r. 21 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych