Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Dostęp do informacji publicznej 19 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zasady rozliczania mediów – rodzaje, dostawa, opomiarowanie 19 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Podatek VAT zmiany w 2019 r. oraz od 2020 r. dla JST i administracji państwowej 19 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Weryfikacja danych zawartych w raporcie subwencyjnym SIO a naliczenie i podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok 19 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zmiany w prawie pracy nauczycieli w 2019 r. 19 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 19 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera. Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego 20 listopada 2019 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kurs: Inspektor ochrony danych osobowych 20-21 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Dostęp do informacji publicznej 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych