Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. zamówień publicznych 21-22 marca 2019
2 kwietnia 2019
5 kwietnia 2019
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Specjalista ds. Rozliczeń VAT w jst. Zrozumieć podatek VAT – dla początkujących 25-26 marca 2019 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Pracowników Kadr: Prawo pracy w 2019 roku. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Ewidencja czasu pracy od 1 stycznia 2019 r. Prawna ochrona pracy w aspekcie... 26 marca 2019 9:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od roku 2019 i 2020, w tym rozliczanie i wyodrębnianie dotacji na kształcenie specjalne, obliczanie dotacji i ich aktualizacja ora 26 marca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) 26 marca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury 27 marca 2019 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kwalifikowalność podatku VAT w projektach UE 2014-2020 27 marca 2019 9:30 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem trudnych sytuacji 27 marca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 27 marca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wybrane zagadnienia z prawa samorządowego - zaskarżanie rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. Aspekty prawne i praktyka 28 marca 2019 9:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych