Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Zaliczenie i pozbawienie drogi kategorii publicznej. Regulowanie stanu prawnego pasa drogowego 27 czerwca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wybrane aspekty działalności nadzorczej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej SPZOZ 27 czerwca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Promocja wydarzeń kulturalnych i artystycznych 28 czerwca 2019 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Inwentaryzacja w JST w praktyce - przeprowadzenie inwentaryzacji, najczęściej popełniane błędy, dokumentacja w kontekście nowych przepisów o kśt i progu 10.000 zł 28 czerwca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nadzór nad stowarzyszeniami 28 czerwca 2019 10:00 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w 2019 r. oraz wyłonienie operatorów transportu drogowego 28 czerwca 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 28 czerwca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej 1 lipca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 1 lipca 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Ostatnie zmiany kodeksu cywilnego - skrócenie terminu przedawnienia roszczeń - ich wpływ na likwidację zaległości w dochodach skrabu państwa realizowanych przez powiaty i gminy ... 1 lipca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych