Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Regulacja stanów prawnych pod drogami publicznymi

Program

 1. Definicje, pojęcia: droga,  droga publiczna, droga wewnętrzna, pas drogowy, jezdnia, korona drogi itp.
 2. Własność gruntów pod drogami.
 3. Komunalizacja - ustawa z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) istnieją dwa tryby komunalizacji:
  1. Z mocy prawa - na podstawie art.5 ust. 1, 2 lub art.7.
  2. Na wniosek - na podstawie art.5 ust.4.
 4. Instytucja przejścia nieruchomości zajętej pod drogę publiczną na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.):
  1. Charakterystyka zdarzeń następujących z mocy prawa.
  2. Termin zdarzenia.
  3. Pojęcie drogi publicznej.
  4. Droga jako budowla.
  5. Działka drogowa.
  6. Normatywne źródła dróg publicznych.
  7. Przesłanki wydania decyzji.
  8. Zajęcie pod drogę publiczną.
  9. Władanie przez jst/SP a wola właściciela.
  10. Pojęcie własności publicznej.
 5. Pojęcie  „władania  nieruchomością”:
  1. Władanie faktyczne, a posiadanie.
  2. Władanie instytucjonalne.
 6. Rejestry dotyczące nieruchomości lub ich brak:
  1. Księgi wieczyste.
  2. Ewidencja gruntów.
  3. Zasób geodezyjny i kartograficzny.
 7. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego:
  1. K 20/09 - wyrok TK z dnia 19. 05. 2011 r.
  2. P 33/07 - wyrok TK z dnia 15. 09. 2009 r.
  3. K 43/07 - wyrok TK z dnia 28. 02. 2008 r.
  4. SK 11/02 - wyrok TK z dnia 20. 07. 2004 r.
  5. P 5/99 - wyrok TK z dnia 14. 03. 2000 r.
 8. Ustawa o gospodarce nieruchomościami - art. 98 Ustawy.
 9. Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dróg publicznych - zarys instytucji.
 10. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i poglądy piśmiennictwa m.in.:
  1. Data skutecznego nabycia- II SA/Kr 1526/13 - wyrok WSA Kraków z dnia 04.02.2014 r.
  2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku - I SA/Wa 1835/13 - wyrok WSA Warszawa z dnia 25. 03. 2014 r.
  3. Dowodzenie prawa własności nieruchomości - I OSK 430/11 - wyrok NSA z dnia 19. 10. 2011 r.
  4. Podmioty posiadające przymiot strony - I OSK 1745/06 - wyrok NSA z dnia 05. 04. 2007 r.
  5. Skutki nabycia własności nieruchomości z mocy prawa - I OSK 2973/14 - wyrok NSA z dnia 16. 09. 2016 r.
  6. Władanie publicznoprawne jako przesłanka komunalizacji mienia - VIII SA/Wa 1002/15 - wyrok WSA.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Omówienie podstaw prawnych działań zmierzających do uregulowania stanu władania pod istniejącymi drogami będącymi w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenie skierowane do

pracowników zarządów dróg, wydziałów nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego.

Informacje o wykładowcy

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka nauk prawnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej - edycja II”. Od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Kontakt z koordynatorem

Barbara Tekień

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 259 86 73
barbara.tekien@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21
katarzyna.elsner@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Listopad 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych