Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Reforma oświaty i jej skutki budżetowo-księgowe. Zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacja w gimnazjach, w szkołach zawodowych, w zespołach szkół i w nowej sieci szkół.

Miejsce Biurowiec Omega
Termin 11 września 2017
Czas trwania 09:00 - 14:00
Cena 389,00 zł
RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji.

Program

 1. Nowe Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i ich wpływ na finanse i rachunkowość szkół, przedszkoli, placówek.
 2. Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i jej zastosowanie w praktyce w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Tworzenie, połączenie, likwidacja szkół i zespołów szkół a wymogi ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości związane z nową siecią szkół – kiedy zamykać księgi rachunkowe, kiedy przeprowadzać inwentaryzację, a kiedy nie jest to konieczne oraz zastosowanie w praktyce artykułu 12 ustawy o finansach publicznych oraz problem statusu zespołu szkół i szkół jako jednostki budżetowej.
 4. Zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i termin wejścia w życie nowych rozdziałów.
 5. Gimnazja i ich ujęcie w klasyfikacji budżetowej – planowanie i wykonywanie wydatków rozdziału 80110 i 80111.
 6. Szkoły zawodowe i ich ujęcie w klasyfikacji budżetowej – planowanie i wykonywanie wydatków rozdziału 80130.
 7. Nowe rozdziały 80115-80117 i ich zastosowanie do techników, szkół policealnych, szkół branżowych oraz pozostałe zmiany klasyfikacji budżetowej związane z rozdziałem 80150, 80152.
 8. Uchylenie rozdziału 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Samorządowe Centra Usług Wspólnych i zasady prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i księgowej szkół, przedszkoli, placówek w roku szkolnym 2017/2018.
 9. Zmiany art. 22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty powodujące naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialność karną z dniem 15 lutego 2017 roku – typowe błędy dyrekcji szkół związane z rozliczaniem uszkodzonych, zniszczonych, niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych przekazanych przez MEN.
 10. Należności budżetowe szkół, przedszkoli i placówek a należności rachunków dochodów własnych w świetle obowiązujących od 28 kwietnia 2017 roku zmian ustawy o finansach publicznych – definicja należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych niepodatkowych i ich zastosowanie do opłat pobieranych w szkołach i przedszkolach.
 11. Porządkowanie należności budżetowych szkół, przedszkoli, placówek – księgowanie, umarzanie, odraczanie, rozliczanie, w tym naliczanie odsetek i równowartości kwoty 40 euro a naruszenia dyscypliny finansów publicznych i zakres odpowiedzialności dyrektora i głównego księgowego oraz kierownika SCUW.
 12. Zasady ustalania wykazu jednostek budżetowych oświaty objętych centralizacją rozliczeń VAT, a szkoły nie objęte centralizacją VAT – wyjaśnienie które szkoły nie podlegają centralizacji VAT.
 13. Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych oświaty i ich rachunków dochodów własnych - „netto” czy „brutto”.
 14. Wzory księgowań dochodów i wydatków budżetowych, dochodów własnych oświaty, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów z należnym i naliczonym podatkiem VAT, VAT odwróconym i VAT RR – schematy księgowań w jednostce budżetowej oświaty objętej i nie objętej centralizacją rozliczeń VAT, w tym szczególna rola konta 300 i zastosowanie konta 840.
 15. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych typu „RB” po centralizacji rozliczeń VAT – wyjaśnienia MF i KRRIO a zasady wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 16. Odpowiedzi na pytania.
rozwiń pełny program

Szkolenie skierowane do

dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół, przedszkoli i placówek, szkolnych bibliotek, a także wydziałów oświaty i organów prowadzących.

Informacje o wykładowcy

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego.

Kontakt z koordynatorem

Katarzyna Nowak

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl

Miejsce szkolenia

Biurowiec Omega
Poznań, kod 60-529
ul. Dąbrowskiego 79 A, XI piętro

GPS: 
Szerokość: 52.41387289999999
Długość: 16.89987700000006

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Czerwiec 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych