Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nadchodzące zmiany

Program

 1. Zadania samorządów w zakresie wspierania rodziny.
 2. Przepisy ogólne.
 3. Praca asystenta rodziny.
 4. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka:
  1. placówki wsparcia dziennego,
  2. rodzina wspierająca.
 5. Ogólne przepisy dotyczące pieczy zastępczej.
 6. Rodzinna piecza zastępcza:
  1. organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
  2. rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka,
  3. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
 7. Instytucjonalna piecza zastępcza.
 8. Ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
 9. Ocena rodziny zastępczej i Rodzinnego Domu Dziecka.
 10. Pomoc dla osób usamodzielnianych.
 11. Zasady finansowania wspierania rodziny i pieczy zastępczej - świadczenia.
 12. Proponowane zmiany w ustawie.
 13. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

CEL ZAJĘĆ:
Uzyskanie wiedzy na temat realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz informacji o planowanych zmianach w ustawie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • pogłębienie wiedzy w zakresie podstaw prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązków osób pracujących m.in. z rodzinami zastępczymi, usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej, instytucjonalnej formie pieczy zastępczej, usamodzielnianymi wychowankami pieczy,
 • nabycie umiejętności dokumentowania pracy osób pracujących w systemie wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków,
 • nabycie wiedzy na temat świadczeń w systemie pieczy zastępczej,
 • rozróżnienie zadań realizowanych w ramach ustawy przez samorządy terytorialne.

Szkolenie skierowane do

Pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodziny, rodziny zastępcze, stowarzyszenia rodzin zastępczych , opiekunowie usamodzielnienia, instytucje pomocowe zainteresowane tematyką pieczy zastępczej  m.in. w: Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie Organizacjach pozarządowych, Rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Informacje o wykładowcy

Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe: w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego, specjalizacja - organizacja pomocy społecznej na uniwersytecie wrocławskim oraz na kierunku administracji zarządzanie –kontrola zarządcza. Jednocześnie posiada ukończone studia podyplomowe  na kierunku terapia pedagogiczna oraz kolejne:  doradztwo zawodowe. Posiada uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności w zawodzie: pracownik socjalny. Od 1998 roku związana zawodowo z systemem pomocy społecznej - pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej a od 1999 r. powiązana zawodowo z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Od kilku lat Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Interesuje się problematyką pomocy społecznej, szczególnie uwzględniając działania umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych wsparciem osób niepełnosprawnych oraz działaniami w zakresie wspierania pieczy zastępczej. Od 2003 r. wiceprzewodnicząca a następnie Sekretarz w Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 2008 r. podejmuje działania w zakresie m.in promowanie idei rodzicielstwa zastępczego; wspierania i rozwoju różnych form rodzinnej pieczy zastępczej; organizowania pomocy i wsparcia w procesie usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem wychowanków opuszczających pieczę zastępczą; dostosowania systemu pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, szkoleniami służb zajmujących się realizacją zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2012 roku uzyskała Brązowy medal za długoletnią służbę w systemie pomocy społecznej nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2015 r. członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontakt z koordynatorem

Magdalena Berger

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Anna Rawza

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Kwiecień 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych