Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Przygotowanie i organizacja przetargów na nieruchomości publiczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Miejsce OKST Wrocław
Termin 15 czerwca 2018
Czas trwania 10:00 - 15:00
Cena 349,00 zł

Program

 1. Czynności poprzedzające przetarg:
  1. Ustalenia w przedmiocie stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości – jakie informacje lub ustalenia mogą uzasadnić odstąpienie od zbywania nieruchomości;
  2. Uchwała/zarządzenie o zgodzie na sprzedaż nieruchomości lub oddanie jej w użytkowanie, najem i dzierżawę – czy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu;
  3. Ustalenie wartości nieruchomości - zasady zapewnienia aktualności wyceny oraz skutki zmiany wartości nieruchomości dla postępowania przetargowego, wykazu oraz zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia przetargu;
  4. Praktyczne skutki nowelizacji zasad aktualizacji operatów szacunkowych, obowiązującej od 1 września 2017 r.
 2. Znowelizowane obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed ogłoszeniem o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich naruszenia:
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - omówienie aktualnej praktyki publikacji wykazów po zmianach przepisów ugn w 2017 r.;
  2. Ustalanie ceny nieruchomości w wykazie (art. 35 ust. 2 pkt. 6 ugn). Cena w wykazie a cena wywoławcza w ogłoszeniu o przetargu;
  3. zmiany i sprostowania treści wykazu w odniesieniu do uchwały lub zarządzenia zezwalającego na sprzedaż – omówienie praktyki i aktualnego orzecznictwa;
  4. Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie.
 3. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia wykonawczego:
  1. Omówienie aktualnej praktyki stosowania nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego do ugn w zakresie ogłaszania przetargów;
  2. Ustalanie ceny wywoławczej w przetargach i rokowaniach w świetle przepisów ugn oraz wypowiedzi RIO. Wymóg uwzględnienia w cenie podatku VAT, a zasady obliczania minimalnej wysokości wadium oraz postąpienia w przetargu;
  3. Obciążanie nabywcy nieruchomości kosztami jej przygotowania do zbycia, w tym wyceny – aktualne orzecznictwo oraz stanowisko  organów kontroli;
  4. Art. 39 ugn – praktyczne zastosowanie przepisu w zestawieniu z obowiązkiem publikacji wykazu oraz ewentualnymi zmianami w zakresie wyceny nieruchomości;
  5. Rokowania po drugim przetargu – zasady i tryb przeprowadzenia, ustalanie ceny wywoławczej do rokowań oraz dopuszczalne kierunki negocjacji w ramach rokowań.
 4. Przetarg na nieruchomości publiczne a przepisy szczególne:
  1. Zbywanie nieruchomości rolnej – ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz jej wpływ na rodzaj przetargu, opis nieruchomości oraz sposób zawarcia umowy;
  2. Zbywanie nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu – konsekwencje w zakresie opisu przedmiotu sprzedaży oraz trybu zawarcia umowy.
 5. Wadium przetargowe:
  1. Omówienie aktualnego orzecznictwa oraz stanowiska NIK w sprawie badania prawidłowości wnoszenia wadium w przetargu;
  2. Prawidłowość wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego przez osobę trzecią, małżonka lub podmioty wspólnie uczestniczące w przetargu;
  3. Zasady zwrotu wadium, w tym wniesionego przez osobę trzecią, lub wpłaconego gotówką w kasie;
  4. Problem opodatkowania wadium podatkiem VAT oraz naliczania VAT w przypadku zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości – omówienie zagadnienia w kontekście przepisów ugn dotyczących dokonywania czynności w przetargu. 
 6. Komisja przetargowa:
  1. Zasady powoływania i funkcjonowania komisji w procedurze przetargowej pozwalające na zapewnienie ważności czynności komisji;
  2. Problematyka regulaminu komisji przetargowej oraz zakresu regulacji.
 7. Zamknięcie przetargu i zawarcie umowy w wyniku przetargu:
  1. Odwołanie z ważnych przyczyn i unieważnienie przetargu – omówienie problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i SN;
  2. Tryb zawiadomienia nabywcy wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego – praktyka a wymogi ustawy.
 8. Przetargi na najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości publicznej:
  1. Podstawy prawne ogłaszania i przeprowadzania przetargów na najem, dzierżawę i użytkowanie – jakie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia znajdują zastosowanie do tych przetargów, a jakich stosować nie należy;
  2. Warunki przetargu na najem, dzierżawę i użytkowanie – w jaki sposób organizator może precyzować warunki udziału, wadium oraz dodatkowe klauzule przetargowe;
  3. Czy można zatrzymać wadium w przypadku uchylania się od zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub użytkowania?
  4. Regulamin przetargów na najem, dzierżawę i użytkowanie – zasady tworzenia oraz wprowadzania regulacji i zakres ich stosowania w praktyce gospodarowania zasobem.
 9. Udział pełnomocników, małżonków, osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych w przetargach na nieruchomości publiczne:
  1. Osoba nie umocowana prawidłowo do udziału w przetargu oraz pełnomocnik działający z przekroczeniem zakresu umocowania;
  2. Zgoda współmałżonka jako warunek ważnego dokonania czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości;
  3. Organy osób niem wyżej wskazanych podmiotów. prawnych, prokurent, wspólnota mieszkaniowa – sposób ich funkcjonowania w procedurze przetargowej;
  4. Propozycje warunków i postanowień regulaminu przetargu zabezpieczające organizatora przed wadliwym działa.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

 1. Omówienie najbardziej aktualnych problemów praktycznych, z którymi mogą zetknąć się pracownicy organów organizujących i prowadzących przetargi na nieruchomości publiczne i uczestnicy takich postępowań w kontekście najnowszych regulacji oraz orzecznictwa sądów i poglądów organów kontroli.
 2. Przedstawienie przepisów nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami – zarówno obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., jak i obowiązujące od 23 sierpnia i 1 września 2018 r.
 3. Omówienie zagadnień dotyczących:
  1. przetargów na nieruchomości rolne,
  2. znowelizowanych przepisów dotyczących gospodarowania (w tym sprzedaży) zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przez Starostów i Prezydentów Miast,
  3. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami uchwalonej w dniu 20.07.2017 r., a obowiązującej od dnia 23 sierpnia i 1 września 2017 r.

Szkolenie skierowane do

pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości oraz do osób zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości (zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami).

Informacje o wykładowcy

Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych. Doświadczony i ceniony wykładowca.

Kontakt z koordynatorem

Barbara Tekień

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 259 86 73
barbara.tekien@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Wrocław
Wrocław, kod 50-032 
ul. Piłsudskiego 43, III piętro

szkolenia@okst.pl
tel. 71 372 41 21
fax. 71 344 26 90
GPS: 
Szerokość: 
51.1013288
Długość: 17.027990499999987

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych