Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych

Miejsce OKST Katowice
Termin 16-17 lipca 2018
Czas trwania 10:00 - 15:00
Cena 699,00 zł
UWAGA! Przy zgłoszeniu do 11 czerwca – cena 599 zł!

Program

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. dyskryminacyjne wskazania w OPZ: znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
  2. aspekty społeczne, w tym wymagania:
   1. zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na  usługi i roboty budowlane,
   2. w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
 2. Podział zamówienia na mniejsze części jako element wsparcia MŚP:
  1. definicja MŚP,
  2. dopuszczenie składania ofert częściowych - bezwarunkowe, ograniczone do wskazanych liczby części zamówienia, ograniczone do możliwości wyboru oferty częściowej w zakresie ograniczonej liczby części,
  3. powody niedokonania podziału zamówienia na części.
 3. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert:
  1. podstawowy dylemat: cena czy koszt?
  2. ograniczenia dotyczące stosowania kryterium najniższej ceny oraz kryterium ceny z wagą przekraczającą 60%,
  3. kryteria jakościowe.
 4. Postępowanie po otwarciu ofert:
  1. egzekwowanie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
  2. oferta i oświadczenia dołączane do oferty,
  3. oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
  4. wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnień oświadczeń i dokumentów,
  5. zasady postępowania w przypadku błędnego dołączenia oświadczeń lub dokumentów do oferty,
  6. badanie i ocena ofert - nowe przesłanki odrzucenia oferty,
  7. procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym,
  8. zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i wyborze oferty po nowelizacji.
 5. Terminy i zasady ich obliczania w trybie przetargu nieograniczonego:
  1. termin składania ofert,
  2. przyśpieszona procedura nieograniczona,
  3. obliczanie terminów na dokonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 6. Zawarcie umowy i zasady dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Omówienie:
 • procedury badania i oceny ofert,
 • zakresu możliwości podziału zamówień jako elementu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
 • postępowania po otwarciu ofert,
 • zakresu umowy i zasad dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

Szkolenie skierowane do

osób odpowiedzialnych za udzielanie i kontrolę zamówień publicznych, pracownicy wydziałów zamówień publicznych oraz osoby przygotowujące SIWZ, członkowie komisji przetargowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Informacje o wykładowcy

Ekspert Prawa zamówień publicznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk, w latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne. Ekspert podczas prac Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy dotyczącą podwykonawstwa i podniesienia progu bagatelności (2013 i 2014 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), ekspert podczas prac Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), ekspert podczas prac Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”, „Bariery i postulaty zmian przepisów, występujących w aplikowaniu i wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich przygotowane przez Ekspertów Instytutu Konsultantów Europejskich” (2008 i 2009 r.). 

Kontakt z koordynatorem

Magdalena Berger

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Maja Kasprzak

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 31
maja.kasprzak@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

biuro@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Polecamy

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Wrzesień 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych