Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. zamówień publicznych 21-22 marca 2019
2 kwietnia 2019
5 kwietnia 2019
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury 27 marca 2019 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 27 marca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wybrane zagadnienia z prawa samorządowego - zaskarżanie rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. Aspekty prawne i praktyka 28 marca 2019 9:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wybrane, najważniejsze zagadnienia i problemy administracyjnego procesu budowlanego 28 marca 2019 09:30 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Efektywny kierownik w administracji publicznej. Rola, zadania, podejście 28 marca 2019
29 marca 2019
9:30 - 15:00
09:30 - 15:00
Poznań zobacz szczegóły
Instrukcja kancelaryjna oraz archiwizacja dokumentacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych 28 marca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 28 marca 2019 10:00 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Organizacja żywienia w placówkach oświatowych – aspekty higieniczne (gmp,ghp,haccp) oraz zasady zdrowego żywienia 28 marca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Wybrane zagadnienia z prawa samorządowego - zaskarżanie rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. Aspekty prawne i praktyka 29 marca 2019 09:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych