Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Obecnie ABI a jutro inspektor ochrony danych osobowych w aspekcie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. kompleksowe warsztaty dla ADO, ABI, (inspektorów), ASI

Miejsce Biurowiec Omega
Termin 27 września 2017
Czas trwania 09:00 - 15:00
Cena 369,00 zł

Program

 1. Wprowadzenie.
 2. Pozycja prawna ABI w organizacji:
  1. Wymagania formalne stawiane ABI. Plusy i minusy powołania ABI. Obowiązki  i uprawnienia ABI. Porównanie instytucji ABI i IOD (Inspektor Ochrony Danych):
  2. Wymagania formalne oraz usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
  3. Bezpośrednia podległość kierownictwu przedsiębiorstwa oraz współpraca z innymi osobami.
  4. Zakres zadań ABI (prawo, a praktyka).
  5. Rozwiązywanie sporów kompetencyjnych oraz innych problemów stojących przed ABI – ćwiczenie (studium przypadku).
  6. Inspektor ochrony danych (IOD) w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) – uwagi ogólne.
 3. Usytuowanie ABI w organizacji w kontekście nowych uregulowań prawnych.
 4. Alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych np. Pełnomocnika  lub koordynatora ds. ochrony danych osobowych. Warsztaty- jak należy powołać i wskazać zakres obowiązków koordynatora ds.  ochrony danych osobowych.
 5. Obowiązki dla ADO, który nie powołał ABI-ego.
 6. Powołanie ABI warunkujące ograniczenie w zgłaszaniu zbiorów do GIODO.
 7. Zadania ABI na gruncie znowelizowanej ustawy.
 8. Obowiązek informacyjny. Problemy z przygotowaniem klauzul obowiązków informacyjnych określonych w art. 24 I 25 UODO.
 9. Umowy powierzenia a prawo do kontroli procesora teraz i w RODO.
 10. Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych:
  1. Kiedy rozporządzenie stanie się wiążące i jak się do tego przygotować?
  2. Bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia do krajowych porządków prawnych,
  3. Nowe kategorie danych – identyfikatory sieciowe, dane biometryczne w rozporządzeniu unijnym,
  4. Nowe instytucje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Notyfikacja incydentów do GIODO. Prywatność w ustawieniach domyślnych. Nowe formy certyfikacji i oceny zgodności.
  5. Nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych.
  6. Nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego.
  7. Obowiązek informacyjny – porównanie treści obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu.
  8. Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design.
  9. Obowiązek informacyjny – porównanie treści obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych z rozporządzeniem. Warsztaty - prawidłowa treść obowiązku informacyjnego.
  10. Współadministratorzy czyli wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów.
  11. Nowe kompetencje GIODO w GDPR, w tym w szczególności możliwość nakładania kar finansowych.
 11. Data Protection Oficer (Dpo) Czyli Inspektor  ochrony danych  osobowych  po zmianach:
  1. Status prawny inspektora ochrony danych.
  2. Fakultatywność oraz obligatoryjność  powołania Inspektora (DPO).
  3. Powołanie oraz odwołanie Inspektora ochrony danych.
  4. Profilowanie.
  5. Współpraca w sprawach ochrony danych osobowych.
 12. Omówienia zadań Inspektora ochrony danych osobowych według RODO:
  1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  2. Monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35.
  4. Współpraca z organem nadzorczym.
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
  7. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.
 13. Porównania zadań ABI i inspektora.
 14. Kto może a kto musi wyznaczyć inspektora?
 15. Formy zatrudnienia i kwalifikacje do pełnienia funkcji według RODO.
 16. Sankcje według RODO.
 17. Przykładowa Dokumentacja Z Zakresu Ochrony Danych Osobowych- obecnie i według RODO (uczestnicy otrzymają wzorcową dokumentację)
 18. Warsztat: Obligatoryjne i fakultatywne elementy dokumentacji.
 19. Zagadnienia dotyczące monitoringu wizyjnego – teraz i w RODO.
 20. Pytania i  indywidualne konsultacje.
rozwiń pełny program

Korzyści dla uczestników

 • skupienie się na konkretach – przekażemy praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji ABI ( INSPEKTORA po zmianach),
 • poszkoleniowe wsparcie – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu warsztatów. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w warsztatach,
 • NOWOŚĆ! Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych
 • – zaprezentujemy najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji,
 • praktyczny charakter warsztatów – nasz trener sprawuje funkcję ABI u klientów z różnych branż. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości,
 • warsztaty – nasze warsztaty to nie wykład, a interaktywne szkolenie. Podczas warsztatów kilkukrotnie będziesz mieć okazję samodzielnie zweryfikować zdobytą wiedzę z praktyką np. tworząc Jawny Rejestr Zbiorów, szkic Polityki Bezpieczeństwa, plan sprawdzeń,
 • wzory dokumentacji – otrzymasz wzory prawem wymaganej dokumentacji: Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, szkolenie dla pracowników w formie prezentacji, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI i ASI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.

Szkolenie skierowane do

ABI/ADO/ASI - osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/UODO.

Informacje o wykładowcy

Prawnik, audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.   Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21
katarzyna.elsner@okst.pl

Miejsce szkolenia

Biurowiec Omega
Poznań, kod 60-529
ul. Dąbrowskiego 79 A, XI piętro

GPS: 
Szerokość: 52.41387289999999
Długość: 16.89987700000006

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Czerwiec 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych