Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018. Księgowość i sprawozdawczość programu 500plus, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego

Miejsce Biurowiec Omega
Termin 14 września 2017
Czas trwania 09:00 - 14:00
Cena 389,00 zł
RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji.

Program

 1. Omówienie zmian przepisów w zakresie programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2017, ich zastosowanie w zakresie programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych realizowanych przez pomoc społeczną.
 3. Problem związany z księgowaniem świadczeń metodą „pod listą wypłat” – przykłady z praktyki a wymogi ustawy o rachunkowości obowiązujące w roku 2017.
 4. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań w zakresie świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w zakresie świadczeń rodzinnych w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 – zaangażowanie, zobowiązania, koszty, czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na koncie 640 i wzory ich dekretacji.
 5. Księgowanie wypłaty świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, księgowanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, księgowanie świadczeń rodzinnych w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 – rozrachunki z osobą lub podmiotem uprawnionym do świadczenia lub dodatku, termin wypłaty, świadczenie rzeczowe, opłacanie usług, świadczenie niepodjęte, wpłata świadczenia niepodjętego, wstrzymanie wypłaty świadczenia, wygaśnięcie świadczenia niepodjętego i wzory ich dekretacji.
 6. Księgowanie dotacji na świadczenie wychowawcze oraz dotacji na dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty, księgowanie dotacji na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, księgowanie dotacji na finansowanie świadczeń rodzinnych i innych zadań w księgach organu finansowego, w księgach urzędu lub starostwa oraz księgowanie środków na wydatki w księgach jednostki realizującej zadanie (OPS, PCPR, ROPS) – wzory dekretacji obowiązujących w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018.
 7. Księgowanie dotacji na koszty obsługi programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych w księgach organu finansowego, w księgach urzędu lub starostwa oraz księgowanie środków na wydatki w księgach jednostki realizującej zadanie (OPS, PCPR, ROPS) – wzory dekretacji obowiązujących w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018.
 8. Księgowanie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, księgowanie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego, księgowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 – przykłady wydatków bieżących i majątkowych stanowiących koszty obsługi i wzory ich dekretacji w księgach jednostki realizującej zadanie oraz równoległe księgowanie odpisów umorzeniowych w księgach urzędu i starostwa na koncie 840, koszty obsługi a centralizacja rozliczeń VAT.
 9. Księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w księgach jednostki realizującej zadanie oraz w księgach organu finansowego w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 – przypis należności głównej i należnych odsetek, potrącenie świadczenia wychowawczego z świadczeniami rodzinnymi (i na odwrót) i zasiłkami dla opiekunów, potrącenia z świadczeń bieżących, odpis aktualizujący należność wątpliwą, przedawnienie należności, umorzenie należności, wygaśnięcie świadczenia nienależnie pobranego, ustalenie zobowiązań wobec budżetu wojewody i budżetu państwa z tytułu odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych w tym roku i z lat minionych oraz wzory ich dekretacji.
 10. Zasady obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – ustalanie wykazu jednostek objętych i nie objętych centralizacją VAT oraz skutki uboczne centralizacji rozliczeń VAT zakresie centralizacji rozliczeń obowiązków płatnika PIT i ZUS dot. umów zleceń i umów o dzieło.
 11. Wzory księgowań dochodów i wydatków budżetowych w zakresie „centralizacji” rozliczeń podatku VAT - VAT a sprawozdanie RB-27S oraz sprawozdanie RB-28S: netto czy brutto.
 12. Sprawozdania budżetowe a sprawozdania finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinnego w roku i za rok 2017– niezbędne uzupełnienia jakie należy wprowadzić do polityki rachunkowości oraz analiza zgodności danych i ich rzetelność.
 13. Odpowiedzi na pytania.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Nabycie wiedzy w zakresie:
 • zmian przepisów w zakresie programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018,
 • zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej w zakresie programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w świetle zasad nadrzędnych rachunkowości obowiązujących w roku 2017,
 • zasad prowadzenia księgowości jednostek organizacyjnych pomocy społecznej po obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku VAT,
 • zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i sprawozdań rzeczowo – finansowych w roku i za rok 2017.
Wszystkie omawiane wzory księgowań będą dotyczyć jednostek pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadanie, urzędów gdzie obowiązują odpowiednie równoległe księgowania, a także ksiąg organu finansowego (budżetu).

Szkolenie skierowane do

głównych księgowych i księgowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  oraz kadry kierowniczej DPS, OPS, PCPR, ROPS, a także dla skarbników, głównych księgowych urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich.

Informacje o wykładowcy

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego.

Kontakt z koordynatorem

Miejsce szkolenia

Biurowiec Omega
Poznań, kod 60-529
ul. Dąbrowskiego 79 A, XI piętro

GPS: 
Szerokość: 52.41387289999999
Długość: 16.89987700000006

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Czerwiec 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych