Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Miejsce OKST Wrocław
Termin 19 lutego 2019
Czas trwania 10:00 - 15:00
Cena 359,00 zł
Rabat 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji!

Program

 1. Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych.
 2. Powstanie stosunku najmu:
  1. Najem umowny.
  2. Najem ustawowy.
  3. Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  4. Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy.
 3. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela:
  1. Wypowiedzenie (w tym m.in. nadmetraż, miejscowość pobliska).
  2. Negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego.
  3. Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.
 4. Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego:
  1. Skuteczność oferty zawarcia umowy najmu na lokal socjalny.
  2. Następne umowy, itp.
 5. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym:
  1. Wskazanie przez gminę pomieszczenia tymczasowego w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu.
  2. Możliwość zawarcia nowej umowy itp.
  3. Nowa interpretacja art. 1046 par.4 KPC.
 6. Obowiązek osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania:
  1. W sytuacji nie posiadania prawomocnego wyroku sądowego orzekającego opróżnienie lokalu.
  2. W sytuacji, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub lokalu na zasadach najmu socjalnego.
  3. W sytuacji uprawnień do pomieszczenia tymczasowego.
 7. Obowiązek odszkodowawczy gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego.
 8. Czynsze, m.in.:
  1. Uchwały rady gmin w sprawie obniżek czynszu.
  2. Wypowiedzenie wysokości czynszu w związku z jego podwyżką.
  3. Wartość odtworzeniowa lokalu (wyliczenie).
  4. Weryfikacja dochodów a podwyżka czynszu.
 9. Uchwały rad gmin w związku z wymienioną problematyką.
 10. Sprawy związane z:
  1. Kaucją.
  2. Ulepszeniami.
  3. Lokale zamienne: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu nadmetrażu czy planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji).
  4. Przedawnienie roszczeń.
 11. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.:
  1. Prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu – sytuacja prawna m.in. Najemców.
  2. Wejście w najem po śmierci najemcy.
  3. Prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: nabyte uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku, ustawy Prawo lokalowe z 1959 r i 1974r. oraz ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych).
  4. Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat.
  5. Inne sprawy: np. korespondencja.
 12. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym:
  1. Tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.
  2. Problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.
 13. Możliwość omówienia najmu instytucjonalnego i najmu instytucjonalnego.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zmian dokonanych ustawą z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Omówienie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.

Szkolenie skierowane do

Pracownicy wydziałów jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się problematyką lokalową, radni, pracownicy TBSów, osoby zarządzające komunalnymi zasobami gminnymi.

Informacje o wykładowcy

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa, uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie RP, wieloletni pracownik departamentu mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Doświadczony szkoleniowiec, praktyk w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi.

Kontakt z koordynatorem

Milena Dudek

koordynator ds. szkoleń
tel. 71 372 41 21
milena.dudek@okst.pl

Anna Rawza

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Wrocław
Wrocław, kod 50-032 
ul. Piłsudskiego 49 - 57, I piętro

biuro@okst.pl
tel. 71 372 41 21
fax. 71 344 26 90

GPS: 
Szerokość: 
51.1013288
Długość: 17.027990499999987

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych