Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Nowe zasady i granice nadzoru nad spółkami z udziałem gminy sprawowane przez organ właścicielski gminy. Cele zarządcze i zadania publiczne

Miejsce OKST Wrocław
Termin 17 kwietnia 2018
Czas trwania 10:00 - 15:00
Cena 339,00 zł

Program

 1. Obowiązki organu właścicielskiego nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego – zasady organizacji w strukturze urzędu.
 2. Zasady nadzoru organów wewnętrznych nad działalnością zarządu – rada nadzorcza, komisja rewizyjna (wybór, skład oraz obowiązki).
 3. Wzmocnienie regulacji antykorupcyjnych dotyczących składu władz zarządzających, kontrolnych, rewizyjnych, pełnomocników spółek z udziałem  gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców.
 4. Nowe uprawnienia radnych do wykonywania bezpośredniej kontroli, do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność spółek.
 5. Powiązanie instrumentów dotyczących wynagradzania kadry zarządzającej i członków rad nadzorczych z efektywnością spółki określaną w celach zarządczych:
  1. obowiązki podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych w zakresie ukształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki,
  2. uchwały w sprawie wynagrodzeń (uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, rady nadzorczej),
  3. uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego – fakultatywne i obligatoryjne elementy uchwały,
  4. wynagrodzenia dla członków rad nadzorczych – cz. stała i zmienna,
  5. odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, premia likwidacyjna,
  6. kontrakt menadżerski, a umowa o pracę.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki, udzielenia absolutorium członkowi zarządu przez walne zgromadzenie – warunkiem części zmiennej wynagrodzenia.
 7. Wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności spółki dla dokonania oceny efektywności zarządzania spółką oraz ustalenia wynagrodzenia zmiennego (wybrane przykłady):
  1. wynik finansowy (przeznaczenie zysku, pokrycie straty i tworzenie kapitałów, prawo do dywidendy dla jst.).
  2. metoda wskaźnikowa dla oceny efektywności (wybrane wskaźniki, sposób ich wyliczania, komentowanie wyników zastosowanych w oparciu o rzeczywiste dane z bilansu),
  3. cele zarządcze, wagi, mierniki (poziom realizacji celów zarządczych dla określenia wynagrodzenia zmiennego),
  4. stopień realizacji zadań publicznych w spółkach realizujących cele publiczne jako podstawowe kryterium dla ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego dla członków zarządu.
 8. Liczba i wartość posiadanych akcji, udziałów w spółkach jst., zmiany oraz zasady zbycia – obowiązkowy element informacji do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego. 
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

prowadzenie do praktycznych zasad określania celów zarządczych oraz analizy i uzyskania zapewnienia o efektywności zarządzania spółką, realizacją zadań statutowych, w tym celów publicznych, a także wskazanie na nowe obowiązki organów właścicielskich oraz rad nadzorczych wynikające z nowych zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych, nowe uprawnienia rady nad działalnością spółek, zwiększone obowiązki sprawozdawcze i analityczne, w tym w zakresie akcji, udziałów i konieczności monitorowania majątku jst. zaangażowanego w spółkach.
Odpowiemy i wyjaśnimy:
czy od 1 stycznia 2018 r. radni mają prawo do bezpośredniej kontroli w spółce, czy mają prawo do przeglądu dokumentów i żądania wyjaśnień, jakie są obecnie granice nadzoru i kontroli w świetle zmian w ustawach samorządowych wszystkich stopni, a także przepisach o zasadach rachunkowości?

Szkolenie skierowane do

Radnych, organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego wykonujących obowiązki nadzoru właścicielskiego, członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, przedstawicieli zarządów oraz głównych księgowych spółek z udziałem jst., kadry kierowniczej i pracowników jst. zajmujących się z ramienia organu wykonawczego czynnościami nadzoru.

Informacje o wykładowcy

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości). Uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu funkcji członka rady nadzorczej w spółce Skarbu Państwa.

Kontakt z koordynatorem

Marlena Moliszewska - Gumulak

Dyrektor
tel. 32 206 80 39 wew. 29
marlena.gumulak@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21
katarzyna.elsner@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Wrocław
Wrocław, kod 50-032 
ul. Piłsudskiego 43, III piętro

szkolenia@okst.pl
tel. 71 372 41 21
fax. 71 344 26 90
GPS: 
Szerokość: 
51.1013288
Długość: 17.027990499999987

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Kwiecień 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych