Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: „Rachunkowość budżetowa” 14 października 2019
28 października 2019
4 listopada 2019
12 listopada 2019
20 listopada 2019
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów: Działalność kontrolna rady i jej komisji, ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji 15 listopada 2019
16 listopada 2019
16:00 - 20:00
9:30 - 14:30
Wisła zobacz szczegóły
Kurs kancelaryjno - archiwalny II stopnia 18-21 listopada 2019 09:30 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Opłata za gospdoarowanie odpadami komunalnymi – nowe i bieżące problemy po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 18 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Pracownicze Plany Kapitałowe 18 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Schematy podatkowe – nowe obowiązki raportowania od 2019 r. (zajęcia praktyczne) 18 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kontrola i egzekucja realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - zadania gminy i dyrektorów 18 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowe prawo zamówień publicznych – jak przygotować się do wdrożenia przepisów nowej ustawy 18 listopada 2019 10:00 - 15:00 Częstochowa zobacz szczegóły
Organizacja wizyt krajowych i delegacji zagranicznych, wydarzeń medialnych oraz przyjęć 19 listopada 2019 09:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera. Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego 19 listopada 2019 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych