Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Miejsce OKST Katowice
Termin 11-12 grudnia 2017
20 grudnia 2017
Czas trwania 09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
Cena 725,00 zł

Program

DZIEŃ PIERWSZY - Nawiązywanie stosunku pracy oraz umowy cywilnoprawne.
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NAWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY:
 1. Definicja pracownika i pracodawcy samorządowego – praktyczne problemy – orzecznictwo sądowe w tym zakresie
 2. Podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym – ustawa o pracownikach samorządowych
 3. Stosowanie przez pracodawcę samorządowego ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie minimalnej stawki godzinowej dla przyjmującego zlecenie, wykonującego usługi – zagadnienia wybrane
 4. Umowa o pracę i rodzaje umów, które mogą być zawarte przez pracownika i pracodawcę samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – praktyczne problemy z określaniem dat w umowie o pracę oraz wyborem rodzaju umowy o pracę.
 5. Prowadzenie dokumentacji ze stosunku pracy – podstawy prawne i planowane zmiany przepisów prawa w tym zakresie – zagadnienia wybrane
 6. Dane, których można żądać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie – wybrane wyjaśnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych w tym zakresie.
 7. Badania profilaktyczne osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników, procedura odwołania od orzeczenia lekarskiego.
 8. Nabór na stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze – praktyczne problemy – możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku urzędniczym, Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze, preferencje kandydatów niepełnosprawnych – kiedy osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zatrudnieniu, termin składania dokumentów w procedurze naboru – praktyczne problemy. Charakter rozstrzygnięć podejmowanych w ramach procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – uprawnienia kandydatów – orzecznictwo sądowe w tym zakresie, informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji, nierozstrzygnięcie naboru, czy można unieważnić nabór.
DZIEŃ DRUGI - Trwanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, urlopy szkoleniowe.
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ ORAZ ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY:
 1. Tryby zmiany i rozwiązywania stosunku pracy – zagadnienia wybrane.
 2. Skuteczne składanie oświadczenia woli w zakresie zmiany i rozwiązania stosunku pracy.
 3. Okres i termin wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę oraz wypowiedzenia definitywnego umowy o pracę – orzecznictwo sądowe i wyjaśnienia organów w tym zakresie.
 4. Treść́ świadectwa pracy – zagadnienia wybrane, praktyczne problemy – zmiana przepisów prawa w 2017 r. w tym zakresie. Informacje o odbytych kursach, szkoleniach oraz przyczynie rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy. Termin wydania świadectwa pracy przez pracodawcę – czy ustawodawca definiuje termin „niezwłocznie”? Prostowanie świadectwa pracy „z urzędu” przez pracodawcę i na wniosek pracownika.
 5. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracowników w wieku przedemerytalnym i po osiągnięciu wieku emerytalnego?
 6. Ustalanie wynagradzania pracowników.
 7. Odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę / rentę a treść świadectwa pracy.
 8. Odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę / rentę wypłacona po rozwiązaniu stosunku pracy a treść świadectwa pracy.
 9. Zakres kontroli PIP w zakładach pracy.
URLOPY SZKOLENIOWE:
 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – regulacja powszechna a regulacje pragmatyk pracowniczych.
 2. Definicja legalna podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika i jej znaczenie.
 3. Aspekt inicjatywy i zgody pracodawcy, w tym tzw. zgody dorozumianej.
 4. Uprawnienia obligatoryjne przysługujące podnoszącemu kwalifikacje gwarantowane ustawą oraz uprawnienia fakultatywne.
 5. Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 6. Wyliczanie wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji.
 7. Wymiar urlopu szkoleniowego – od czego zależy jego wysokość.
 8. Fakultatywność i obligatoryjność zawarcia umowy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje.
 9. Zakres obowiązku zwrotu kosztów przez pracownika podnoszącego kwalifikacje.
 10. Możliwe konstrukcje przyznawania uprawnień pracownikom podnoszącym kwalifikacje, na innych niż kodeksowe zasadach.
 11. Aspekt odmiennej regulacji studiów doktoranckich.
DZIEŃ TRZECI - Czas pracy - rozliczanie czasu pracy w praktyce – wzorcowe dokumenty, przykłady rozliczeń, orzecznictwo. Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy.
CZAS PRACY:
 1. Definicja czasu pracy.
 2. Norma czasu pracy.
 3. Wymiar czasu pracy.
 4. Rozkład czasu pracy.
 5. Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwiania ich spraw.
 6. Zapisy regulaminu pracy w zakresie czasu pracy.
 7. Wybrane systemy czasu pracy.
 8. Pięciodniowy tydzień pracy.
 9. Okres rozliczeniowy.
 10. Doba pracownicza.
 11. Tydzień pracy.
 12. Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensata.
 13. Dopuszczalność pracy w niedzielę.
 14. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
 15. Czas pracy kadry kierowniczej.
 16. Pora nocna.
 17. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu czasu pracy.
 18. Dokumentowanie czasu pracy.
URLOPY I ZWOLNIENIA PRACOWNICZE:
 1. Urlop wypoczynkowy,
 2. Zasady nabywania prawa do pierwszego w życiu urlopu,
 3. Prawo do urlopu,
 4. Wymiar urlopu,
 5. Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 6. Zasady prawa urlopowego,
 7. Zasada proporcjonalności,
 8. Urlop w wymiarze godzinowym,
 9. Urlop na żądanie,
 10. Urlop bezpłatny,
 11. Urlop niepełnosprawnego,
 12. Odwołanie z urlopu i obowiązek naprawienia szkody,
 13. Plan urlopów,
 14. Wybrane zagadnienia z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

PODCZAS KURSU ODPOWIEMY NA PYTANIA m.in:
 • Jakie są podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy?
 • Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe?
 • Kiedy i w jakim zakresie nie trzeba poddawać pracownika szkoleniom w zakresie BHP?
 • Jak udzielić informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 • Jakie są normy czasu pracy i wymiar czasu pracy?
 • Jakie są tryby rozwiązywania stosunku pracy?

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE:
 • udział w praktycznych zajęciach,
 • profesjonalne materiały szkoleniowe,
 • możliwość indywidualnych konsultacji merytorycznych po zakończeniu kursu.

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany do osób zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach samorządu terytorialnego, osób pracujących w działach personalnych lub rozpoczynających pracę w tych komórkach od których wymaga się znajomości ustawy kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych.

Informacje o wykładowcy

 1. Pracownik urzędu administracji publicznej, specjalistka z zakresu prawa i prawa pracy. Praktyk i szkoleniowiec głównie z zakresu kadr dla pracowników samorządowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.
 2. Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

biuro@okst.pl
tel. 32 206 80 3932 206 98 43,
32 259 86 7332 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26
GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Polecamy

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Październik 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych