Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Miejsce OKST Wrocław
Termin 8-9 kwietnia 2019
15-16 kwietnia 2019
Czas trwania 10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
Cena 1 050,00 zł
UWAGA! Przy zgłoszeniu do 29 marca 2019 r. cena kursu wynosi: 1050 zł netto/os.

Program

DZIEŃ I Czas pracy - rozliczanie czasu pracy w praktyce – wzorcowe dokumenty, przykłady rozliczeń, orzecznictwo.
1. Definicja czasu pracy - normy i wymiar czasu pracy.
2. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy – dyżur, czas podróży służbowej, czas trwania szkoleń.
3. Systemy i rozkłady czasu pracy. 
4. Zasady prawidłowego rozliczania czasu pracy w zależności od zastosowanego systemu, długości okresu zatrudnienia oraz wymiaru etatu pracy pracownika.
5. Praca w godzinach nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy – ustalanie i rozliczanie z przykładami.
6. Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy.
7. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej.
8. Praca w niedziele i święta.
9. Tworzenie rozkładów czasu pracy.
10. Dobowy i tygodniowy odpoczynek oraz przerwy w pracy. 
11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników.
12. Wzory pism dotyczących czasu pracy.
13. Organizacja czasu pracy w wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy.
14. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.    
15. Wykroczenia kwalifikowane przeciwko przepisom prawa pracy, w szczególności odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących pracownikami za naruszenie przepisów o czasie pracy.
16. Czas pracy w aspekcie kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy – omówienie listy kontrolnej.
DZIEŃ II Urlopy wypoczynkowe.
1. Zasady nabycia prawa do urlopu.
2. Wymiar urlopu wypoczynkowego i okresy zaliczane do stażu  urlopowego.
3. Prawo do pierwszego urlopu – liczenie terminów.
4. Prawo do kolejnego urlopu w przypadku zmiany pracodawcy – urlop proporcjonalny.
5. Urlop proporcjonalny po okresie niewykonywania pracy.
6. Prawidłowość udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego.
7. Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo.
8. Udzielanie urlopów nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego.
9. Planowanie i wykorzystywanie urlopów.
10. Przesunięcie terminu urlopu i odwołanie z urlopu.
11. Urlop na żądanie pracownika.
12. Praktyczne przykłady obliczania urlopów wypoczynkowych.
13. Informacja o urlopie w treści świadectwa pracy.
14. Ustalanie wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu pieniężnego.
15. Urlop zaległy i wykroczenia przeciwko prawom urlopowym pracownika.
16. Przedawnienie roszczeń. 
DZIEŃ III Nawiązywanie stosunku pracy.
1. Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz konsekwencje prawne „ryzykownych" zapisów:
a) Elementy umowy o pracę.
b) Zasady stosowania umów na czas określony.
c) Zasady zatrudnienia pracownika, menadżera i członka zarządu.
d) Orzecznictwo sądowe w zakresie nawiązania stosunku pracy i kształtowania jego treści.
2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej:
a) Akta osobowe - jak prowadzić?
b) Informacja dla pracownika o podstawie  – jak prawidłowo sformułować dokument.
c) Zakres obowiązków – obowiązkowy czy fakultatywny, ustny czy pisemny.
d) Zakaz konkurencji w trakcie trwania i po rozwiązaniu stosunku pracy - zasady dotyczące zawierania umów o zakazie konkurencji.
e) Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.
DZIEŃ IV Trwanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy.
3. Zmiana treści stosunku pracy:
a) Porozumienie zmieniające, kiedy je stosować?
b) Wypowiedzenie zmieniające – najnowsze orzecznictwo.
c) Czasowe powierzenie innej pracy – na jaki czas, w jakich okolicznościach oraz  do kogo je stosować?
4. Ustanie stosunku pracy:
a) Na mocy porozumienia stron.
b) Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
c) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
d) Z upływem czasu, na który była zawarta.
e) Wygaśnięcie stosunku pracy.
f) Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.
g) Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania.
rozwiń pełny program

Podczas kursu odpowiemy na pytania m.in:

 • Jakie są podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy?
 • Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe?
 • Kiedy i w jakim zakresie nie trzeba poddawać pracownika szkoleniom w zakresie BHP?
 • Jak udzielić informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 • Jakie są normy czasu pracy i wymiar czasu pracy?
 • Jakie są tryby rozwiązywania stosunku pracy?

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE:
 • udział w praktycznych zajęciach,
 • profesjonalne materiały szkoleniowe,
 • możliwość indywidualnych konsultacji merytorycznych po zakończeniu kursu.

Kurs skierowany do osób

zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach samorządu terytorialnego, osób pracujących w działach personalnych lub rozpoczynających pracę w tych komórkach. 

Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz warsztatów z omówieniem praktycznych przykładów. Posiadamy praktyczne materiały przygotowane z myślą o uczestnikach kursu a dodatkowo każdy uczestnik kursu otrzyma najnowsze wydanie książkowe,  która zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi.

Kurs trwa 28 godzin lekcyjnych w formie czterech spotkań, realizowanych w siedzibie Ośrodka we Wrocławiu.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatów dla uczestników potwierdzających pozytywne zaliczenie egzaminu.

Informacje o wykładowcy

 • starszy inspektor pracy, specjalista czasu pracy oraz wynagrodzeń  i innych  świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 • niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur kontroli zarządczej w instytucjach sektora finansów publicznych oraz doradztwem z zakresu prawa pracy. Właściciel firmy zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno - pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Proponuje kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i  urzędów. Ekspert Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Anna Rawza

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Wrocław
Wrocław, kod 50-032 
ul. Piłsudskiego 43, III piętro

szkolenia@okst.pl
tel. 71 372 41 21
fax. 71 344 26 90
GPS: 
Szerokość: 
51.1013288
Długość: 17.027990499999987

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Marzec 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych