Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Program

DZIEŃ I
Czas pracy - rozliczanie czasu pracy w praktyce – wzorcowe dokumenty, przykłady rozliczeń, orzecznictwo. Nawiązywanie stosunku pracy oraz umowy cywilnoprawne.

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY:
1. Definicja czasu pracy - normy i wymiar czasu pracy.
2. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy – dyżur, czas podróży służbowej, czas trwania szkoleń.
3. Systemy i rozkłady czasu pracy. 
4. Zasady prawidłowego rozliczania czasu pracy w zależności od zastosowanego systemu, długości okresu zatrudnienia oraz wymiaru etatu pracy pracownika.
5. Praca w godzinach nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy – ustalanie i rozliczanie z przykładami.
6. Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy.
7. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej.
8. Praca w niedziele i święta.
9. Tworzenie rozkładów czasu pracy.
10. Dobowy i tygodniowy odpoczynek oraz przerwy w pracy. 
11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników.
12. Wzory pism dotyczących czasu pracy.
13. Organizacja czasu pracy w wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy.
14. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.    
15. Wykroczenia kwalifikowane przeciwko przepisom prawa pracy, w szczególności odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących pracownikami za naruszenie przepisów o czasie pracy.
16. Czas pracy w aspekcie kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy – omówienie listy kontrolnej.

DZIEŃ II
Urlopy wypoczynkowe


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z URLOPEM:
1. Zasady nabycia prawa do urlopu.
2. Wymiar urlopu wypoczynkowego i okresy zaliczane do stażu  urlopowego.
3. Prawo do pierwszego urlopu – liczenie terminów.
4. Prawo do kolejnego urlopu w przypadku zmiany pracodawcy – urlop proporcjonalny.
5. Urlop proporcjonalny po okresie niewykonywania pracy.
6. Prawidłowość udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego.
7. Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo.
8. Udzielanie urlopów nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego.
9. Planowanie i wykorzystywanie urlopów.
10. Przesunięcie terminu urlopu i odwołanie z urlopu.
11. Urlop na żądanie pracownika.
12. Praktyczne przykłady obliczania urlopów wypoczynkowych.
13. Informacja o urlopie w treści świadectwa pracy.
14. Ustalanie wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu pieniężnego.
15. Urlop zaległy i wykroczenia przeciwko prawom urlopowym pracownika.
16. Przedawnienie roszczeń.
   
DZIEŃ III
Nawiązywanie stosunku pracy oraz umowy cywilnoprawne.


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NAWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY:
1.   Definicja pracownika i pracodawcy samorządowego – praktyczne problemy – orzecznictwo sądowe w tym zakresie
2. Podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym – ustawa o pracownikach samorządowych
3. Stosowanie przez pracodawcę samorządowego ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie minimalnej stawki godzinowej dla przyjmującego zlecenie, wykonującego usługi – zagadnienia wybrane
4. Umowa o pracę i rodzaje umów, które mogą być zawarte przez pracownika i pracodawcę samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – praktyczne problemy z określaniem dat w umowie o pracę oraz wyborem rodzaju umowy o pracę.
5. Prowadzenie dokumentacji ze stosunku pracy – podstawy prawne i zmiany od 01.01.2019 r. przepisów prawa w tym zakresie – zagadnienia wybrane
6. Dane, których można żądać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie – wybrane wyjaśnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych w tym zakresie. Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych
7. Badania profilaktyczne osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników, procedura odwołania od orzeczenia lekarskiego.

DZIEŃ IV
Trwanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ ORAZ ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY:
1. Nabór na stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze – praktyczne problemy – możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku urzędniczym, miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze, preferencje kandydatów niepełnosprawnych – kiedy osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zatrudnieniu, termin składania dokumentów w procedurze naboru – praktyczne problemy. Charakter rozstrzygnięć podejmowanych w ramach procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – uprawnienia kandydatów – orzecznictwo sądowe w tym zakresie, czy można unieważnić nabór.
2. Tryby zmiany i rozwiązywania stosunku pracy; zagadnienia związane z ochroną stosunku pracy – zagadnienia wybrane.
3. Skuteczne składanie oświadczenia woli w zakresie zmiany i rozwiązania stosunku pracy.
4. Okres i termin wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę oraz wypowiedzenia definitywnego umowy o pracę – orzecznictwo sądowe i wyjaśnienia organów w tym zakresie.
5. Treść́ świadectwa pracy – zagadnienia wybrane, praktyczne problemy. Informacje o odbytych kursach, szkoleniach oraz przyczynie rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy. Termin wydania świadectwa pracy przez pracodawcę – czy ustawodawca definiuje termin „niezwłocznie”? Prostowanie świadectwa pracy „z urzędu” przez pracodawcę i na wniosek pracownika.
6. Sankcje stosowane przez inspektorów pracy w przypadkach naruszenia przepisów prawa pracy w zakresie zagadnień omawianych w czasie szkolenia.


rozwiń pełny program

Podczas kursu odpowiemy na pytania m.in:

 • Jakie są podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy?
 • Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe?
 • Kiedy i w jakim zakresie nie trzeba poddawać pracownika szkoleniom w zakresie BHP?
 • Jak udzielić informacjio dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 • Jakie są normy czasu pracy i wymiar czasu pracy?
 • Jakie są tryby rozwiązywania stosunku pracy?
KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE:
 • udział w praktycznych zajęciach,
 • profesjonalne materiały szkoleniowe,
 • możliwość indywidualnych konsultacji merytorycznych po zakończeniu kursu.

Kurs skierowany do

 • Kurs skierowany do osób zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach samorządu terytorialnego, osób pracujących w działach personalnych lub rozpoczynających pracę w tych komórkach. 
 • Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz warsztatów z omówieniem praktycznych przykładów. Posiadamy praktyczne materiały przygotowane z myślą o uczestnikach kursu a dodatkowo każdy uczestnik kursu otrzyma najnowsze wydanie książkowe,  która zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi.
 • Kurs trwa 28 godzin lekcyjnych w formie czterech spotkań, realizowanych w siedzibach Ośrodka w Katowicach i we Wrocławiu.
 • Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatów dla uczestników potwierdzających pozytywne zaliczenie egzaminu.

Informacje o wykładowcy

starszy inspektor pracy, specjalista czasu pracy oraz wynagrodzeń  i innych  świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

pracownik urzędu administracji publicznej, specjalistka z zakresu prawa i prawa pracy. Praktyk i szkoleniowiec głównie z zakresu kadr dla pracowników samorządowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Katarzyna Nowak

koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych