Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kurs specjalista ds. gospodarowania nieruchomościami w zasobie publicznym – kurs w trybie stacjonarnym i e-learningowym

Miejsce OKST Wrocław
Termin 14-15 marca 2018
Czas trwania 09:00 - 15:00
Cena 499,00 zł
Uwaga! Przy zgłoszeniu do 5 lutego 2018 r. cena promocyjna: 449 zł!

Program

SZKOLENIE STACJONARNE
14 MARCA 2018 R.
 1. Kodeks cywilny i ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustaw dla pracowników organów administracji publicznej wraz z aktualnymi zmianami.
 2. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami – decyzja o podziale, wywłaszczeniu i zajęcie nieruchomości, akty prawne regulujące zasady zawierania umów sprzedaży-kupna oraz najmu i dzierżawy pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi z uwzględnieniem zagadnienia sprzedaży po 30.04.2016 r. nieruchomości rolnych przez jst.
 3. Zakres pojęcia umowy sprzedaży, forma umowy,  nieruchomości i jej elementy istotne – strony, nieruchomość, cena, warunki szczególne umowy, prawo pierwokupu, prawo odkupu i inne postanowienia umów sprzedaży.
 4. Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości – elementy istotne forma i treść oraz przedmiot umowy; skutki prawne zobowiązań przyjętych przez strony w umowie, nakłady na przedmiot umowy i sposoby ich rozliczeń, wzajemne zabezpieczenie interesów stron.
SZKOLENIE STACJONARNE
15 MARCA 2018 R.
 1. Sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości w drodze przetargu – forma i rodzaje przetargów na nieruchomości występujących w systemie prawa polskiego, przetargi na nieruchomości rolne.
 2. Zabezpieczenie interesów stron umów sprzedaży, najmu i dzierżawy w praktyce obrotu nieruchomościami – kaucja, weksle, gwarancje, rękojmia, poddanie się egzekucji co do zapłaty określonej kwoty pieniężnej albo co do wydania nieruchomości.
 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy – pojęcie budynku a budowli w praktyce organów podatkowych.
 4. Wysokość stawki podatku a kategoria i przeznaczenie nieruchomości – części lub całości obiektu budowalnego
 5. Deklaracja podatkowa/ decyzja o podatku od nieruchomości a opłata reklamowa – skutki prawne i obowiązki dla właściciela nieruchomości / zarządcy nieruchomości.
 6. Prawo budowlane podstawowe pojęcia, zakres obowiązywania – zmiany obowiązujące od 01.01.2017 r.
 7. Orzecznictwo WSA i NSA – przykłady oraz podsumowanie zajęć na kursie – test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań.
PLATFORMA E-LEARNINGOWA
DOSTĘP DO 23 MARCA 2018 R.

Prawo budowlane w praktyce:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane wraz z aktualnymi zmianami, jako podstawowy akt prawny regulujący zagadnienie organizacji i prowadzenia robót budowlanych.
 2. Katalog podstawowych pojęć i terminów prawa budowlanego oraz szczegółowy zakres poszczególnych rodzajów robót budowlanych.
 3. Szczegółowy katalog robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę – procedura i dokumenty wymagane do uzyskania niezbędnych zezwoleń.
 4. Umowa o roboty budowlane – zakres podmiotowy i przedmiotowy umowy oraz zabezpieczenie interesów stron umowy.
 5. Zasady i tryb prowadzenia robót budowlanych przez inwestora, uczestnicy robót budowlanych – inwestor, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wykonawca, podwykonawcy.
 6. Zakres obowiązków i odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane dla osób wymienionych z pkt 4.
 7. Zmiany istotne i nieistotne zakres pojęcia i praktyka stosowania przepisów związanych z wymienionymi zagadnieniami.
 8. Umowa o roboty budowlane i zakres odpowiedzialności jej stron oraz instytucje zabezpieczające strony umowy –  kara umowna, protokoły odbioru robót częściowych, zanikowych.
 9. Etapy inwestycji a zasada należytej staranności uczestników robót budowlanych.
 10. Inwentaryzacja terenu i obiektu budowlanego w przypadku zmiany wykonawcy oraz wypowiedzenia umowy o roboty budowlane przez inwestora.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy na temat prawa obrotu nieruchomościami wraz z podstawowymi zagadnieniami związanymi z gospodarką nieruchomościami przez podmioty publiczne.
 • Utrwalenie oraz wskazanie podstaw zawierania umów w obrocie nieruchomościami, obciążania nieruchomości, podziału, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach.
 • Przedstawienie katalogu decyzji administracyjnych wydawanych w związku z gospodarką nieruchomościami przez organy administracji publicznej.
 • Przytoczenie najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego związanych z nieruchomościami i innych zagadnień dotyczących zakresu działania i kompetencji administracji zajmującej się nieruchomościami.

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE:
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej,
 • Indywidualny dostęp do platformy e-learningowej,
 • Możliwość zadawania pytań i indywidualnych konsultacji merytorycznych.

Szkolenie skierowane do

pracownicy organów administracji publicznej - samorządowej i rządowej wszystkich szczebli: pracownicy wydziałów gospodarki nieruchomościami w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich, a także pracownicy innych podmiotów zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Informacje o wykładowcy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik ze specjalizacją w zakresie prawa obrotu nieruchomościami z 20-letnim stażem zawodowym, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości z uwzględnieniem zagadnień służebności gruntowych oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Kontakt z koordynatorem

Katarzyna Nowak

koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl

Magdalena Berger

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Wrocław
Wrocław, kod 50-032 
ul. Piłsudskiego 49 - 57, I piętro

biuro@okst.pl
tel. 71 372 41 21
fax. 71 344 26 90

GPS: 
Szerokość: 
51.1013288
Długość: 17.027990499999987

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych