Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kurs rachunkowości budżetowej

Miejsce OKST Katowice
Termin 17 września 2018
20 września 2018
Czas trwania 10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
Cena 590,00 zł

Program

DZIEŃ I
 1. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej, w tym:
 1. podstawy prawne, polityka rachunkowości z uwzględnieniem rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. regulacje wewnętrzne z zakresu rachunkowości, m.in. instrukcja obiegu dokumentów finansowo - księgowych.
 1. Prawa i obowiązki głównych księgowych wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych:
 1. prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień,
 2. wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu wykonywania prac przez inne komórki organizacyjne,
 3. odmowa podpisania dokumentu i jej przyczyny,
 4. wzór upoważnienia skarbnika.
 1. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie rachunkowości wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Zakładowy plan kont:
 1. zarządzenie kierownika jednostki w sprawie zakładowego planu kont – przykład,
 2. przykładowy wykaz kont syntetycznych i analitycznych w jednostkach budżetowych.
 1. Przykłady księgowań:
 1. wynagrodzenia - dokumentacja; listy płac; potrącenia,
 2. usługi obce,
 3. zużycie materiałów.
 1. Koszty i ich ewidencja, w tym:
 1. delegacje służbowe krajowe - przykład rozliczenia delegacji krajowej; klasyfikacja budżetowa; dekretacja; zapłata; ewidencja księgowa,
 2. delegacje służbowe zagraniczne - przykład rozliczenia delegacji zagranicznej klasyfikacja budżetowa; dekretacja; zapłata; ewidencja księgowa,
 3. używanie własnego samochodu do celów służbowych:
 • ryczałty (umowa, oświadczenie, rozliczenie),
 • zwrot kosztów (ewidencja przebiegu pojazdu, rozliczenie).
 
DZIEŃ II
 1. Defraudacja środków publicznych.
 2. Przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 3. Fundusz jednostki - przykłady księgowań.
 4. Inwentaryzacja.
 5. Sprawozdawczość finansowa:
 1. przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzania sprawozdań finansowych – przykład,
 2. bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego,
 3. rachunek zysków i strat,
 4. zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 5. załącznik nr 12 „Informacja dodatkowa” (część z tych informacji była wykazywana jako informacja uzupełniająca albo objaśnienie dołączone do rachunku zysku i strat i bilansu).

rozwiń pełny program

Cele szkolenia

• Zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia rachunkowości budżetowej.
• Przedstawienie praw i obowiązków głównych księgowych oraz kierownika jednostki organizacyjnej.
• Omówienie zapisów umownych, które powinny znaleźć się w każdej umowie.
• Zapoznanie uczestników kursu z zakładowym planem kont oraz z jego kosztami i ewidencją.
• Przedstawienie przykładów naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
• Omówienie kwestii związanych ze sprawozdawczością finansową.

Adresaci szkolenia

Pracownicy służb finansowo-księgowych JST i ich jednostek organizacyjnych.

Informacje o wykładowcy

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Politechniki Krakowskiej. Posiada doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Obecnie jest Dyrektorem Ekonomicznym w jednostce budżetowej. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest wykładowcą praktykiem na szkoleniach dla jednostek sfery budżetowej.

Kontakt z koordynatorem

Milena Dudek

koordynator ds. szkoleń
tel. 71 372 41 21
milena.dudek@okst.pl

Magdalena Berger

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Kwiecień 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych