Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kurs: „Rachunkowość budżetowa”

Miejsce OKST Katowice
Termin 14 października 2019
28 października 2019
4 listopada 2019
12 listopada 2019
20 listopada 2019
Czas trwania 09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
Cena 1 300,00 zł
TERMIN POTWIERDZONY UWAGA! Przy zgłoszeniu do 25 września 2019 r. promocyjna cena - 1200 zł!

Program

Dzień I
14.10.2019 r.
 1. Zasady gospodarki finansowej oraz szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych:
  1. zasady funkcjonowania (w tym sporządzania planów finansowych i ich zmiany) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  2. zasady gospodarki finansowej  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dotyczące m.in.:
   1. gromadzenia dochodów,
   2. zwrotów nadpłat,
   3. dokonywania wydatków,
   4. zwrotów wydatków,
   5. kart płatniczych,
   6. obrotu gotówkowego,
   7. umarzania należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
  3. uregulowania prawne rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  4. szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  5. metody wyceny aktywów i pasywów,
  6. polityka rachunkowości, w tym prawidłowa konstrukcja zakładowego planu kont  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  7. klasyfikacja budżetowa – jako podstawa ewidencji szczegółowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Dzień II
21.10.2019 r.
 1. Specyfika rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych:
  1. ewidencja dochodów (przypisanych i nieprzypisanych) oraz wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych,
  2. ewidencja dochodów na rachunkach wydzielonych oświatowych  jednostek budżetowych,
  3. ewidencja przychodów i kosztów w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  4. ewidencja dotacji w samorządowych zakładach budżetowych,
  5. rachunkowość urzędów obsługujących jednostki samorządu, w tym rachunkowość podatkowych należności z tytułu dochodów budżetowych.
Dzień III
29.10.2019 r.
 1. Wybrane problemy wyceny i ewidencji aktywów trwałych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych:
  1. rzeczowe aktywa trwałe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – definicja środków trwałych, wycena, ewidencja, dokumentacja,
  2. wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych samorządowych zakładach budżetowych i – wycena, ewidencja, dokumentacja,
  3. amortyzacja bilansowa i podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  4. środki trwałe w budowie  w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – źródła finansowania, ewidencja, dokumentacja.
Dzień IV
04.11.2019 r.
 1. Inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa w jednostkach budżetowych:
  1. regulacje prawne w zakresie inwentaryzacji,
  2. organizacja przebiegu inwentaryzacji,
  3. metody inwentaryzacji – zakres przedmiotowy i zaprezentowanie poprawnej procedury spisy z natury, potwierdzenia sald z kontrahentami oraz weryfikacji zapisów księgowych z posiadaną dokumentacją,
  4. terminy inwentaryzacji,
  5. rozliczenie inwentaryzacji,
  6. ewidencja różnic inwentaryzacyjnych,
  7. dokumentacja inwentaryzacji,
  8. odpowiedzialność materialna pracowników.
Dzień V
12.11.2019 r.
 1. Sprawozdawczość finansowa w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych:
  1. procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  2. obowiązki jednostek w zakresie sprawozdawczości finansowej – podstawy prawne,
  3. cechy, forma i odbiorcy sprawozdań finansowych,
  4. szczegółowość sprawozdań finansowych,
  5. mechanizmy sporządzania sprawozdań finansowych:
   1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
   2. bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
   3. rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
   4. zestawienie zmian w funduszu jednostek,
   5. informacja dodatkowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Kurs został przygotowany z myślą o osobach, które znają podstawy rachunkowości i zamierzają poznać szczególne zasady rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Materiał i zagadnienia przedstawione na kursie pozwolą na sukcesywne opanowanie założeń i rozwiązań ewidencyjnych rachunkowości budżetowej. Obszerne materiały szkoleniowe opracowane są na podstawie aktualnych przepisów prawa finansów publicznych i zawierają liczne przykłady i problemy ewidencyjne. Kurs obejmuje pięć spotkań.

Szkolenie skierowane do

Kurs przeznaczony jest dla kierowników jednostek sektora budżetowego, głównych księgowych, i pracowników działów (wydziałów/referatów) finansowo – księgowych.

Informacje o wykładowcy

Doktor nauk ekonomicznych, autor licznych  artykułów i publikacji książkowych z zakresu rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec, konsultant i ekspert.

Kontakt z koordynatorem

Magdalena Berger-Klisz

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21
katarzyna.elsner@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Listopad 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych