Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Konstruowanie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w związku ze zmianami prawnymi obowiązującymi od 1 września 2019 roku

Program

1. Konieczność aktualizacji regulaminów wynagradzania nauczycieli w związku ze zmianami ustaw i rozporządzeń.
2. Terminowość procedowania nad wdrożeniem przedmiotowej Uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wyrównywanie obligatoryjnych dodatków z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.
3. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za staż pracy z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, za wychowawstwo i innych.
4. Możliwość i zasady przyznawania dodatków regulowanych nauczycielom zatrudnionym w kilku szkołach.
5. Wysokość dodatków regulowanych a m.in. umowa na czas określony, stan nieczynny nauczyciela, długotrwała nieobecność w pracy, urlop dla poratowania zdrowia, itp.
6. Podstawa przyznania dodatku motywacyjnego:
a) warunki przyznania dodatku motywacyjnego,
b) kryteria podstawą przyznania dodatku,
c) okres obowiązywania dodatku,
d) efektywność - ocena wartościująca zadań kryterialnych.
7. Wysokość i zasady przyznawania dodatku funkcyjnego a jakość pracy osób uprawnionych do pobierania ww. dodatku.
8. Zbieżność kilku dodatków regulowanych – określenie zasad przyznawania bądź odmowy przyznania kilku dodatków regulowanych nauczycielom i osobom sprawującym funkcję kierowniczą.
9. Wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatków za warunki pracy- zgodność z organizacją pracy szkoły i przydziałem zadań nauczycielom (różnica w analizie warunków trudnych i uciążliwych).
10. Zawieszenie przyznanych dodatków regulowanych nauczycielom – zasady, tryb, termin.
11. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, a nauczyciele tzw. „kodeksowi” w szkołach.
12. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.
13. Dyskusja.

rozwiń pełny program

Cele i korzyści

  • Planowane od 1 września 2019 roku zmiany w Karcie Nauczyciela wymuszają konieczność nowelizacji Uchwał w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli podejmowanych przez organy stanowiące JST.
  • Kompleksowe omówienie kwestii proceduralnych w zakresie uchwalania nowego regulaminu wynagradzania, jak również zapisów wynikających z KN dotyczących w szczególności dodatków, które powinny się w nim znaleźć.
  • Kompleksowe przedstawienie zmian wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w nowo uchwalanych regulaminach wynagradzania nauczycieli, w tym m.in.: wysokości i zasad przyznawania dodatku dla nauczycieli stażystów, dodatku za wychowawstwo, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, skrócenia ścieżki awansu zawodowego.
  • Szczegółowe omówienie warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.
  • Możliwość konsultacji kwestii problematycznych z ekspertem - praktykiem, uniknięcia błędów i nieprawidłowości w pracy szkół i organów prowadzących.

Szkolenie skierowane do

 sekretarze, osoby reprezentujące organy prowadzące, radni komisji oświatowych, pracownicy samorządowi odpowiedzialni w jst i jednostkach organizacyjnych za zadania związane z oświatą, dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek systemu oświaty, wszyscy zainteresowani tematem.

Informacje o wykładowcy

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu oświatą w jednostce samorządu terytorialnego (Doradca Prezydenta ds. Edukacji, p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji) oraz nadzorze nad zadaniami oświatowymi (Śląskie Kuratorium Oświaty). Współautor i realizator Programów Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanych przez ORE.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Anna Rawza

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych