Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Klasyfikacja budżetowa dla zaawansowanych – dochody i wydatki . Praktyczne warsztaty dla pracowników merytorycznych oraz pionów finansowo-księgowych 19 grudnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Środki trwałe wartości niematerialne i prawne. Nowa klasyfikacja środków trwałych aktualne rozwiązania prawne na lata 2018/2019 19 grudnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Sprawozdania finansowe za 2018 rok w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych 19 grudnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Funkcjonowanie centralnej ewidencji działalności gospodarczej w 2018 roku z uwzględnieniem przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 19 grudnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych z omówieniem zmian w ustawie z 1 marca 2018 r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 20 grudnia 2018 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Testament allograficzny. Wójt, burmistrz, kierownik usc, sekretarz wobec zagadnień praktycznych i obowiązków przy sporządzaniu testamentu [...] 20 grudnia 2018 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu i planów polityki gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa [...] 20 grudnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy 20 grudnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Nadzór nad stowarzyszeniami oraz ustawa o praniu pieniędzy – obowiązki starosty 20 grudnia 2018 10:00 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Regulacja stanów prawnych pod drogami publicznymi 20 grudnia 2018 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych