Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Ochrona danych osobowych w działalności radnego, sołtysa oraz urzędników organów gminy 24 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Vademecum radnego w świetle nowych przepisów w kadencji jst 2018-2023. Abc samorządu terytorialnego – czyli jak właściwie działa samorząd 25 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Planowanie przestrzenne w gminach – warsztaty dla radnych 25 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin I Powiatów Nowa kadencja forum. Kierowanie pracą rady gminy i powiatu 26 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Vademecum radnego w świetle nowych przepisów w kadencji jst 2018-2023. Abc samorządu terytorialnego – czyli jak właściwie działa samorząd 8 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowe zasady postępowań w sprawie skarg, wniosków, petycji oraz inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców - składanych do organów jednostek samorządu terytorialnego ... 11 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Rola i znaczenie komisji rewizyjnej w funkcjonowaniu samorządu gminnego i samorządu powiatowego 14 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Organizacja pracy rady. Przebieg sesji rady i prowadzenie jej obrad. Komisje rady i organizacja ich pracy 15 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Status przewodniczącego rady (sejmiku) w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 16 lutego 2019 10:30 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Rola i znaczenie komisji rewizyjnej w funkcjonowaniu samorządu gminnego i samorządu powiatowego 21 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych