Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w roku 2019 21 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej wprowadzone nowelizacją z dnia 19.07.2019 r. ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (od 1 stycznia 2020 r.) 24 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok w ośrodkach pomocy społecznej - organizacja prac. Informacja dodatkowa - jak prawidłowo sporządzić? 27 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i statystyczna w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 30 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dodatki mieszkaniowe - nowa definicja dochodu. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji 30 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Obowiązki gminy i powiatu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w świetle obowiązującego prawa - ustawa o pomocy społecznej i ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 5 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy społecznej 13 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Obowiązki gminy i powiatu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w świetle obowiązującego prawa - ustawa o pomocy społecznej i ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 17 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Obowiązki fiskalne i podatkowe podmiotów leczniczych - przegląd najnowszych regulacji prawnych, wytycznych i interpretacji 18 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 2019 r. w praktyce realizacji świadczeń. Możliwość realizowana usług społecznych przez centrum usług społecznych 19 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych