Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne. Aktualny stan prawny- zmiana zasad i kryteriów udzielania dotacji z budżetu państwa dla jst na pomoc materialną dla uczniów. Rok s 22 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy 23 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów kpa 27 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dodatki mieszkaniowe - nowa definicja dochodu od 1 stycznia 2019 r. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji 29 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dochodzenia świadczeń alimentacyjnych przez organy pomocy społecznej 6 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów kpa 9 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne. Aktualny stan prawny- zmiana zasad i kryteriów udzielania dotacji z budżetu państwa dla jst na pomoc materialną dla uczniów. Rok s 12 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Obowiązki formalno-prawne SPZOZ i ich podmiotów tworzących w zakresie regulacji wewnętrznych zasad gospodarki finansowej 19 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+. Rozwiązywanie problematycznych przypadków 23 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dochodzenia świadczeń alimentacyjnych przez organy pomocy społecznej 27 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych