Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na tle ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ... 24 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole – zagadnienia teoretyczne i praktyczne 25 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wywiad środowiskowy - podstawowe narzędzie dowodowe w sprawach z zakresu pomocy społecznej prawidłowe przeprowadzenie i sporządzenie wywiadu i jego wpływ na rozstrzygnięcie sprawy administr 29 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Karta dużej rodziny 2019 - bieżące problemy i praktyczne rozwiązania 30 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Obowiązki gminy i powiatu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w świetle obowiązującego prawa - ustawa o pomocy społecznej i ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 31 stycznia 2019 09:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ubezwłasnowolnienie -informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej 31 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Rachunkowość ośrodków pomocy społecznej, po zmianach prawnych 4 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zadania i kompetencje rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 7 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ze szczególnym uwzględnieniem postępowania związanego z sądową egzekucją świadczeń od dłużników funduszu alimentacyjnego z funduszu.... 12 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
RODO, ustawa „za życiem” – jak realizować usługę asystenta rodziny w obliczu nowych regulacji prawnych 18 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych