Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zadaniach jst i dyrektorów 26 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zadaniach jst i dyrektorów 27 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zadaniach jst i dyrektorów 30 września 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3: Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy 1 października 2019 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Konstruowanie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w związku ze zmianami prawnymi obowiązującymi od 1 września 2019 roku 2 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 3 października 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Nadzór i kontrola w żłobkach i klubach dziecięcych - uprawnienia podmiotu kontrolowanego, zadania oraz obowiązki kontrolera 4 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Udzielanie pierwszej pomocy u dzieci. Stopień zaawansowany 8 października 2019 09:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
System Informacji Oświatowej 9 października 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Prowadzenie nadzoru i kontroli w żłobkach i klubach dziecięcych po wejściu w życie ustawy prawo przedsiębiorców – z perspektywy kontrolowanego oraz kontrolującego 9 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych