Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 20 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem najnowszych zmian 20 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Prawne uwarunkowania prowadzenia robót geologicznych oraz wydobycia kopalin przynależnych do gruntu 23 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - nowości i bieżące problemy 25 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowe obowiązki związane z usuwaniem odpadów oraz egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym po nowelizacji ustawy o odpadach 26-27 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Prawne uwarunkowania prowadzenia robót geologicznych oraz wydobycia kopalin przynależnych do gruntu 30 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem najnowszych zmian 4 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zagospodarowanie wód opadowych w świetle przepisów ustawy prawo wodne. Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych między innymi ustawą (...) 7 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – ustalanie, pobór i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy w lipcu 2019 roku 10 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – ustalanie, pobór i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy w lipcu 2019 roku 11 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych