Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Roszczenia i opłaty dot. nieruchomości na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami w świetle najnowszych przepisów i orzeczeń 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Weryfikacja operatów szacunkowych sporządzanych w celu aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, odszkodowań za pozbawienie własności i zwrotów 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Odpisy z ksiąg wieczystych – jak prawidłowo czytać? 25 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Planowanie przestrzenne jako narzędzie równoważenia rozwoju 25 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Odpisy z ksiąg wieczystych – jak prawidłowo czytać? 26 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Prawo budowlane – wybrane zagadnienia 28 listopada 2019 09:30 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Błędy w analizach urbanistyczno-architektonicznych stanowiących Podstawę rozstrzygnięć przestrzennych w orzekanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (...) 28 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Błędy w analizach urbanistyczno-architektonicznych stanowiących Podstawę rozstrzygnięć przestrzennych w orzekanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (...) 29 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Planowanie przestrzenne jako narzędzie równoważenia rozwoju 29 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych