Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny 25 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowelizacja ustawy o własności lokali związana z nowym zakresem pojęcia wspólnoty mieszkaniowej oraz nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 25 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kurs: Podziały nieruchomości w praktyce administracyjnej 26-27 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Śląskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: Planowanie przestrzenne – wybrane zagadnienia, przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych 30 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Prawników Samorządowych: Planowanie przestrzenne. Wybrane zagadnienia, przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych 30 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) 2 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Prawo budowlane z uwzględnieniem nowelizacji z 2019 r. i planowanych zmian 4 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Gminne akty planistyczne – legalizacja – stwierdzanie nieważności w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego 8 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Renta planistyczna w praktyce stosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jej egzekucja przez organy 9 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zasady rozliczania mediów – rodzaje, dostawa, opomiarowanie 9 października 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych