Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury 27 marca 2019 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 28 marca 2019 10:00 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST: Rozliczenie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych 29 marca 2019 10:00 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Jak zrealizować udaną imprezę kulturalną? 3 kwietnia 2019 9:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 3-4 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Jak zrealizować udaną imprezę kulturalną? 4 kwietnia 2019 9:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Bezpieczeństwo imprez masowych 9 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Bezpieczeństwo imprez masowych 10 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury oraz prawo pracy w kulturze 11 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 15 maja 2019 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych