Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem klienta trudnego 1 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej 12 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz radzenie sobie ze stresem 20 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści 21 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zasady techniki prawodawczej 22 sierpnia 2019 09:30 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści 22 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce. Warsztaty dla pracowników organów samorządowych i rządowych 23 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Instrukcja kancelaryjna oraz archiwizacja dokumentacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych 23 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kurs: Kancelaryjno - archiwalny I stopnia 26-27 sierpnia 2019
2-3 września 2019
09:30 - 14:30
09:30 - 14:30
Katowice zobacz szczegóły
Ochrona danych osobowych w urzędzie – na gruncie przepisów RODO i po pierwszych kontrolach 27 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych