Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką – zasady wydawania, nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w zakresie przewozów osób 2 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zarządzanie pasem drogowym. Zmiany w ustawie. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń. Opłaty, kary, wykroczenia. 4 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zarządzanie pasem drogowym. Zmiany w ustawie. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń. Opłaty, kary, wykroczenia. 5 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Nowelizacja rozporządzeń w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w 2019 r. 6 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc i w zakresie pośrednictwa przy przewozie... 6 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka 10 grudnia 2019 09:30 - 15:30 Poznań zobacz szczegóły
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc i w zakresie pośrednictwa przy przewozie... 10 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka 11 grudnia 2019 09:30 - 15:30 Katowice zobacz szczegóły
Praktyczne aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów. Obowiązki i odpowiedzialność zarządców dróg 13 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc i w zakresie pośrednictwa przy przewozie... 13 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych