Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: „Rachunkowość budżetowa” 14 października 2019
28 października 2019
4 listopada 2019
12 listopada 2019
20 listopada 2019
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
Katowice zobacz szczegóły
Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych) po zmianie przepisów 21 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Przedawnienie i egzekucja podatkowych oraz niepodatkowych należności publicznoprawnych – wybrane zagadnienia 21 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Inwentaryzacja w 2019 r. w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Przedawnienie i egzekucja podatkowych oraz niepodatkowych należności publicznoprawnych – wybrane zagadnienia 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Czynności związane z zamknięciem roku budżetowego 2019 w jst 25 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Śląskie Forum Skarbników: Zarządzanie zdolnością kredytową jst. Jak zadbać, żeby inwestycje w jst nie stanęły po 2020 roku? 25 listopada 2019 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Dolnośląskie Forum Skarbników: Wpływ utraty dochodów z podatku, pit i wzrostu kosztów bieżących na sytuację jst. Sposoby na uniknięcie zapaści finansowej i na kontynuowanie inwestycji (...) 26 listopada 2019 10:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych