Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Środki trwałe oraz wartości niematerialnie i prawne 2019 18 lipca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Procedury tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych 19 lipca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie 22 lipca 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 22 lipca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - egzekucja administracyjna w praktyce 26 lipca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kompendium głównego księgowego instytucji kultury. Rachunkowość, plan kont, majątek W 2019 roku - po zmianach 8 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Podzielona płatność – obowiązkowa dla niektórych wybranych branż Od 01.09.2019 r 12 sierpnia 2019 9:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Podzielona płatność – obowiązkowa dla niektórych wybranych branż Od 01.09.2019 r 13 sierpnia 2019 9:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Aktualne problemy dotyczące sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej jednostek organizacyjnych 19-20 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 20 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych