Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 27 marca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych) po zmianie przepisów 1 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Procedury tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych 1 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Zwrot nadpłat w podatkach i opłatach publicznoprawnych i cywilnoprawnych- stanowiących dochody gmin 1 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zwrot nadpłat w podatkach i opłatach publicznoprawnych i cywilnoprawnych- stanowiących dochody gmin 2 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kurs: Rachunkowość budżetowa w sektorze finansów publicznych 2-3 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jst, samorządowych jednostek organizacyjnych i samorządowych osób prawnych wg obowiązujących przepisów 3 kwietnia 2019 9:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych) po zmianie przepisów 3 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jst, samorządowych jednostek organizacyjnych i samorządowych osób prawnych wg obowiązujących przepisów 4 kwietnia 2019 9:00 - 14:00 Poznań zobacz szczegóły
Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa w 2019 r. z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych 4 kwietnia 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych