Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Karta nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli 2019/2020

Miejsce OKST Katowice
Termin 25 lutego 2019
Czas trwania 10:00 - 15:00
Cena 399,00 zł
TERMIN POTWIERDZONY Rabat 20% dla członków Śląskiego Forum Oświaty

Program

 1. Zmiany w Karcie Nauczyciela – niezbędne do wdrożenia w 2019 roku:
  1. zmiana pensum niektórych nauczycieli - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w przedszkolu - obowiązek podjęcia uchwały przez samorządy. Wzór uchwały dla JST.
  2. zmiana pensum niektórych nauczycieli - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w szkole - obowiązek zastosowania w arkuszu organizacyjnym szkoły. Kogo dotknie zmiana?
  3. wymiary urlopów wypoczynkowych kadry kierowniczej według najnowszej ustawy.
  4. doskonalenie zawodowe nauczycieli - rewolucyjne podejście do wyboru podmiotu realizującego zadanie i określenie podstawy prawnej sfinansowania wydatku z budżetu. UWAGA: wykonanie przepisu pod nadzorem RIO. Wybór podmiotu i dokumentowanie wydatku - przykłady.
  5. wykreślenie z ustawy Prawo oświatowe art. 70 b, który pozwalał nauczycielom doskonalić się za granicą np. na podstawie realizowanych programów edukacyjnych UE. Co dalej z określeniem form doskonalenia w samorządach?
  6. obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli szkół branżowych - w trzyletnim cyklu w łącznym wymiarze 40 godzin - warunki, organizacja, koszty i źródła finansowania zadania.
  7. finansowanie pracy doradcy metodycznego - co ważnego zmieniło się w zadaniach?
  8. ocena pracy nauczyciela i dyrektora ze skutkiem od 01.01.2019 r.
  9. dodatek za ocenę wyróżniającą – warunki przyznania po kolejnej nowelizacji prawa.
  10. awans zawodowy nauczycieli w nowej ustawie - zadania dla szkół i JST w 2019 r.
  11. skorygowanie art.10a Karty Nauczyciela - warunkowe umowy cywilnoprawne i inne formy zlecania zadań nauczycielom. Ważne dla jednostek dotowanych i rozliczających ich z wykorzystania dotacji organów samorządowych.
 2. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020:
  1. fundamentalne zasady w organizacji szkoły/przedszkola w powiązaniu z budżetem gminy/powiatu; o czym bezwzględnie należy pamiętać i dlaczego arkusz stanowi narzędzie w optymalizowaniu samorządowych wydatków?
  2. optymalne planowanie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. Standaryzacja na przykładach.
  3. zatrudnianie specjalistów i nowe wymagania stanowiskowe, jakie stawia system pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznych i doradcom zawodowym w nowym roku. Dokumentowanie pracy.
  4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w arkuszu – prawidłowe planowanie pod potrzeby ucznia i możliwości finansowe JST. Jak to pogodzić?
  5. kalendarz prac nad arkuszem i wymagane opinie.
  6. co zawiera arkusz obowiązkowo i opcjonalnie oraz jaką ma formę?
  7. „drogie” rozwiązania organizacyjne w szkole/przedszkolu – jak ich unikać?
  8. czego w arkuszu szuka samorząd? Cele weryfikowania i warunki zatwierdzania. Skutki niezatwierdzenia.
  9. pensum nauczycieli, w tym tych realizujących zajęcia rewalidacji, w grupach mieszanych w przedszkolu, w szkołach zawodowych - na przykładach rozpiszemy w arkuszu.
  10. pensum nauczyciela niepełnosprawnego. Obliczanie wymiaru na przykładach, w tym w pensach łączonych.
  11. planowanie godzin ponadwymiarowych - czy warto? Jakie mają znaczenie dla samorządu, szkoły i samego nauczyciela?
  12. stanowiska kierownicze w placówce - planowanie, finansowanie, powierzanie i odwoływanie.
  13. nowelizacja szkolnictwa zawodowego - z jakim skutkiem w planowaniu arkusza?
  14. przepisy przejściowe dla szkół ponadpodstawowych obowiązujące od 01.09.2018 r., które muszą być zaplanowane w arkuszu.
  15. godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie. Podstawowe różnice w planowaniu i rozliczaniu.
  16. opcjonalne i obowiązkowe podziały na grupy w oddziałach szkolno-przedszkolnych, liczebność grup.
  17. inne ważne zmiany, mające wpływ na politykę kadrową dyrektora szkoły/przedszkola, a zatem też na finanse samorządu.
  18. jakich rozporządzeń MEN należy oczekiwać w roku 2019?
 3. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

 • Od 01.01.2019 r. weszła w życie nowa Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - stanowiąc kolejne ważne wyzwania organizacyjne i finansowe władz samorządowych oraz dyrektorów szkół/przedszkoli na rok 2019.
 • Na spotkaniu przedstawiony zostanie kalendarz ważnych zmian dla samorządów oraz ich jednostek w ujęciu - co zmieniamy, kiedy i w jaki sposób oraz jakie będą tego szacowane skutki finansowe.
 • W obecnym gąszczu nowelizowanych przepisów nie jest trudno coś zgubić. Skupimy się tylko na tych zmianach, które należy zastosować już teraz w 2019 r. Pokażemy moment rozpoczęcia działań, narzędzia i zakładany efekt oraz źródło finansowania.

Spotkanie to bardzo dobra okazja do przedyskutowania praktycznych zagadnień, wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami oraz próba skonstruowania wytycznych do stosowania w swoim samorządzie.

Informacje o wykładowcy

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego.  Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

Kontakt z koordynatorem

Marlena Moliszewska - Gumulak

Dyrektor
tel. 32 206 80 39 wew. 29
marlena.gumulak@okst.pl

Anna Rawza

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

biuro@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych