Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za II kwartał 2018 r. 20 czerwca 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis 21 czerwca 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowe zasady w postępowaniu w sprawie skarg, wniosków i postulatów składanych przez mieszkańców do organów jednostek samorządu terytorialnego (...) 21 czerwca 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Obowiązkowa zmiana statutu. Tworzenie i procedura po nowelizacji ustaw samorządowych 22 czerwca 2018 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Cele i zadania oraz zarządzanie ryzykiem w ramach kontroli zarządczej w JST 22 czerwca 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń finansowych w ośrodku pomocy społecznej 22 czerwca 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Specustawa mieszkaniowa czyli specjalne zasady przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych 22 czerwca 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ważne zmiany w samorządzie w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz inne projektowane zmiany dotyczące samorzadowców 22 czerwca 2018
23 czerwca 2018
15:00 - 19:00
09:00 - 14:00
Ustroń Jaszowiec zobacz szczegóły
Kurs Kancelaryjno - archiwalny II stopnia 25-29 czerwca 2018 09:00 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 25 czerwca 2018 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych