Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. zamówień publicznych. Kurs 24 godzinny 19 września 2017
22 września 2017
13 października 2017
31 października 2017
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Nowe prawo ochrony danych osobowych. Zadania inspektora ochrony danych osobowych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 20 września 2017 09:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Rewolucja w KPA i jej skutki dla wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. nowe przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorców, skutki braku wniesienia opłat 21 września 2017 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Dotacje oświatowe udzielane dla jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. Obliczanie i aktualizacja wysokości dotacji w roku 2017, refinansowanie między gminami (...) 21 września 2017 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Administrowanie pasem drogowym i wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym (...) 21 września 2017 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Naliczenie, odliczenie i kompensacja podatku VAT – bieżące problemy 21 września 2017 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Podstawy zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych oraz przyczyny ich uchylania przez sądy w praktyce zarządu nieruchomościami sprawowanego przez gminy 21 września 2017 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Ogłaszanie konkursów, przekazywanie tzw. małych grantów i rozliczenie dotacji przekazywanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 21 września 2017 10:30 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Porządkowanie gospodarki gimnazjum i organizacja kształcenia w hybrydowej szkole po 1 września 2017 r. 22 września 2017 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Porządkowanie gospodarki gimnazjum i organizacja kształcenia w hybrydowej szkole po 1 września 2017 r. 22 września 2017 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej 5 kwieT