Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Imprezy w pasie drogi publicznej - procedury, teoria i praktyka. Zmiany w organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego i zezwolenie na odbycie imprezy masowej

Miejsce OKST Katowice
Termin 17 kwietnia 2018
Czas trwania 09:30 - 15:30
Cena 359,00 zł
RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji.

Program

 1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
 2. Granice zarządzania ruchem na drogach.
 3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć "zarządzania drogą" i "zarządzania ruchem na drodze".
 4. Decyzja zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa drogowego – elementy składowe, funkcja, warunki wnioskowania (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). [Ogólna charakterystyka: szczegółowe omówienie według pkt 12 - 17 szkolenia]
 5. Decyzja organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy (art. 65 - 65j ustawy Prawo o ruchu drogowym). [ogólna charakterystyka: szczegółowe omówienie według pkt 18 - 24].
Dyskusja, przykłady z praktyki, kazusy.
 1. Projekty czasowej organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach:
  1. Charakterystyka specyfiki projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów:
   1. imprezy masowe,
   2. biegi uliczne,
   3. imprezy rowerowe,
   4. wystawy w pasie drogi publicznej,
   5. plany filmowe,
   6. koncerty,
   7. zawody sportowe, rajdy, wyścigi,
   8. przewóz osób kolejką turystyczną,
   9. studio telewizyjne w pasie drogi publicznej,
   10. inne imprezy.
    1. Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu.
    2. Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki, kazusy.
 1. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów czasowej organizacji ruchu.
 2. Postępowanie w sprawie ZMIANY czasowej organizacji ruchu:
  1. Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu:
   1. Opinie zarządcy drogi publicznej,
   2. Opinie Policji,
   3. Inne opinie,
   4. Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
   5. Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
   6. Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
  2. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
  3. Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
  4. Odrzucenie projektu organizacji ruchu,
  5. Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
  6. Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki, kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.
 1. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów czasowej organizacji ruchu.
 2. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
 3. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).
Dyskusja, przykłady z praktyki, kazusy.
 1. Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.
 2. Procedura zajęcia pasa drogowego.
 3. Wymogi formalnoprawne decyzji o zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych.
 4. Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego:
  1. opinie gwaranta robót drogowych,
  2. opinie/decyzje konserwatora zabytków,
  3. opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne),
  4. mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  5. opinie innych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (biura i komórki wyspecjalizowane),
  6. inne wymagane dokumenty.
 5. Jak prawidłowo skompletować wniosek?
 6. Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego:
  1. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.
  2. Sposoby zmniejszania opłat,
  3. Sposoby wyliczania powierzchni,
  4. Konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej.
 7. Zezwolenie organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy masowej.
 8. Procedura uzyskiwania zezwolenia.
 9. Wymogi formalnoprawne do uzyskania decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy masowej.
 10. Obowiązki organizatora imprezy (art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym),
 11. Uwarunkowania wydania zezwolenia.
 12. Odmowa wydania decyzji zezwalającej na odbycie imprezy masowej (wskazanie możliwości przeciwdziałania).
 13. Cofnięcie decyzji zezwalającej na odbycie imprezy masowej.
Dyskusja, przykłady z praktyki, kazusy.
 1. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zajęcia pasa drogowego.
 2. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zezwolenia na odbycie imprezy masowej.
 3. Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
 4. Zajęcie pasa drogowego wykraczającego poza obszar w decyzji zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
 5. Rola zarządcy drogi publicznej w monitorowaniu zajęcia pasa drogowego, ewidencja decyzji, kontrola pasa drogi publicznej.
 6. Rola organu zarządzającego ruchem w monitorowaniu przebiegu imprezy masowej.
Dyskusja, przykłady z praktyki, kazusy.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

 • Zrozumienie procedur zmiany czasowej organizacji ruchu.
 • Wskazanie podstaw zmiany czasowej organizacji ruchu.
 • Celowość zmian w organizacji ruchu:
  • specyfika biegów,
  • specyfika imprez rowerowych,
  • specyfika wystaw w pasie drogi publicznej,
  • specyfika planów filmowych,
  • specyfika koncertów,
  • specyfika zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejką turystyczną i inne imprezy,
  • specyfika studia telewizyjnego w pasie drogi publicznej.
 • Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych w projekcie czasowej organizacji ruchu,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu.
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem.
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami.
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu.
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy (art. 65 - 65j ustawy Prawo o ruchu drogowym).
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z odbyciem imprezy masowej.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych) i decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy.

Szkolenie skierowane do

projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, organizatorzy imprez (menadżerowie imprez, asystenci producentów filmowych, organizatorzy wystaw), organizatorzy innych nietypowych zajęć pasa drogowego niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami publicznymi, pracownicy organów administracji publicznej (organu zarządzającego ruchem i zarządcy dróg publicznych) nadzorujący przebieg imprez/wydający decyzje.

Informacje o wykładowcy

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Kontakt z koordynatorem

Magdalena Berger

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 3932 206 98 43,
32 259 86 7332 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26
GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Kwiecień 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych