Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Finansowanie przez JST zadań z zakresu ochrony zdrowia po zmianach prawnych

Program

 1. Zadania JST z zakresu ochrony zdrowia i formy ich realizacji.
 2. Zlecania programów zdrowotnych i programów promocji zdrowia – ustawa o zdrowiu publicznym, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 3. Realizacja zadań poprzez wydatki bezpośrednie jednostek budżetowych JST.
 4. Realizacja zadań JST w zakresie ochrony zdrowia przez samorządowe osoby prawne.
 5. Procedura zlecania zadań  w trybie ustawy o zdrowiu publicznym:
  • dotychczasowy i nowy stan prawny,
  • zasady ogłaszania konkursów ofert,
  • wydatki finansowane z dotacji,
  • treść umowy o powierzenie zadania,
  • harmonogram realizacji zadania, kosztorys oraz dopuszczalność przesunięcia między pozycjami kosztorysu,  aneksy do umowy,
  • sprawozdanie z realizacji zadania publicznego- rozliczenie środków, kontrola realizacji – terminy,
  • roczna informacja JST o zrealizowanych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego,
  • dopuszczalna kontrola realizacji zadania.
 6. Ogłoszenie o konkursie ofert – zakres możliwej treści ogłoszenia z punktu widzenia wymagań dotyczących oferty i umowy.
 7. Omówienie proponowanego wzoru oferty.
 8. Umowa realizacji dotowanego zadania z zakresu zdrowia publicznego:
  • źródła prawa dotyczące umowy o dotację,
  • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowo przelewem i transzami.
 9. Rozliczenie dotacji poprzez złożenie sprawozdania z realizacji zadania - elementy sprawozdania, rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
 10. Udzielanie dotacji na podstawie ustawy o działalności leczniczej.
 11. Przepisy ogólne prawa dotacyjnego stosowane do dotacji na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym odpowiedzialność za ich naruszenie.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności poprawnej realizacji zadań JST z zakresu ochrony zdrowia,
 • Nabycie umiejętności opracowania własnego ogłoszenia o konkursie ofert,
 • Nabycie umiejętności opracowania miarodajnej umowy o zleceniu zadania z zakresu zdrowia publicznego,
 • Zapoznanie się z zagadnieniem rozliczenia dotacji,
 • Zbudowanie własnego modelu kontroli dotacji z tytułu zlecania zadań z zakresu ochrony zdrowia,
 • Zapoznanie się z przepisami prawa dotacyjnego wspólnymi dla dotacji celowych – przesłanki zwrotu dotacji, rozliczenie dotacji w organie, zagadnienia budżetowe dotacji, decyzja o zwrocie dotacji, ulgi w zakresie zwrotu dotacji,
 • Zapoznanie się z zasadami odpowiedzialności za naruszenie prawa dotacyjnego w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności karnej skarbowej.

Szkolenie będzie doskonałą okazją do omówienia zagadnień na praktycznych przykładach i aktualnym orzecznictwie.

Szkolenie skierowane do

 • skarbników gmin i pracowników wydziałów finansowych i wydziałów merytorycznych urzędów gmin i starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,
 • członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pełnomocników.

Informacje o wykładowcy

Administratywista, ekspert z zakresu finansów publicznych i dotacji. Od 1994 r. do 2017 r. zasiadał w Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Krakowie. Doświadczony wykładowca szkolący od 1990 r. administrację rządową i samorządową m-in z takich zagadnień jak: finanse publiczne, prawo dotacyjne, zagadnienia kontroli administracji publicznej. Autor szeregu publikacji n/t dotacji z budżetu samorządu na rzecz podmiotów trzecich, w tym współautor książki: Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego; CH.Beck – wydanie II - rok 2017.

Kontakt z koordynatorem

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21
katarzyna.elsner@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych