Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Śląskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: Nowa ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności od 1 stycznia 2019 21 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Obowiązki gminy w zakresie organizacji i finansowania dowozu uczniów do przedszkoli i szkół a racjonalizacja sieci 21 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2018 r. wg obowiązujących przepisów 21 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań 21 stycznia 2019 10:00 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Obowiązki gminy w zakresie organizacji i finansowania dowozu uczniów do przedszkoli i szkół a racjonalizacja sieci 22 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Podstawy finansów publicznych dla niefinansistów 22 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań 22 stycznia 2019 10:00 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Nowa ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.– ujęcie praktyczne 22 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2018 r. wg obowiązujących przepisów 22 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Praktyczne aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów. Obowiązki i odpowiedzialność zarządców dróg 22 stycznia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych