Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ekspertyza archiwalna w praktyce i zasady archiwizacji akt osobowych jako szczególnego przykładu dokumentacji kategorii BE

Program

 1. Pojęcie ekspertyzy archiwalnej i jej umiejscowienie w przepisach prawnych.
 2. Kto, kiedy i jak może wystąpić o ekspertyzę?
 3. Ekspertyza archiwalna w jednolitych rzeczowych wykazach akt (skąd się bierze kategoria BE).
 4. Uprawnienia archiwum państwowego do przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej. Kryteria archiwalnej selekcji dokumentacji.
 5. Ekspertyza w archiwum zakładowym i składnicy akt.
 6. Rodzaje ekspertyz archiwalnych:
 • przy trudnościach w ocenie dokumentacji;
 • przy brakowaniu;
 • przed przekazaniem materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
 • przed utworzeniem archiwum zakładowego w jednostce;
 • przy wartościowaniu dokumentacji;
 • przy tworzeniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
 • przy likwidacji jednostki;
 • szczególne, na wniosek służby archiwalnej.
 1. Jak przygotować dokumentację do ekspertyzy archiwalnej. Obowiązki pracowników instytucji.
 2. Struktura wniosku o ekspertyzę do archiwum państwowego (elementy wniosku).
 3. Opis czynności eksperckich (przebieg ekspertyzy, terminy, ustalenia, dokumentacja).
 4. Szczególne rodzaje dokumentacji kategorii BE i charakterystyka prac archiwizacyjnych (koperty dowodowe osób zmarłych, teczki pracownicze; dokumentacja techniczna; akta nadzoru nad…, teczki współpracy i współdziałania).
 5. Jak przygotować dokumentację osobową do ekspertyzy archiwalnej?
 6. Zasady porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji osobowej zgodnie naczelnego wytycznymi służby archiwalnej (Wytyczne metodyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 roku).
 7. Kategoryzacja dokumentacji osobowej (akta założone do 1950 r., akta założone w latach 1951 - 1967, akta założone po 1967 r.), a także planowane przez ministerstwo rozwoju zmiany okresów przechowywania teczek pracowniczych.
 8. Porządkowanie teczek osobowych w zależności od ich kategorii archiwalnej (A, BE50 i B50), a także wytwórcy (różnice w obowiązkach pracodawców samorządowych i państwowych oraz prywatnych).
 9. Charakterystyka poszczególnych etapów prac porządkowych teczek osobowych.
 10. Dyskusja.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

 • Omówienie przyczyn przeprowadzania ekspertyz archiwalnych, a także ich przebiegu, z uwzględnieniem określonych w prawem oraz praktyką procedur.
 • Szkolenie odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowiązek stałego pogłębiania kwalifikacji zawodowych personelu.
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
 • Omówienie całokształtu zagadnień związanych z ekspertyzą archiwalną, którą przeprowadzają w archiwach zakładowych i składnicach akt przedstawiciele państwowej służby archiwalnej.
 • Omówione zostaną wszystkie rodzaje ekspertyz, scharakteryzowany zostanie ich przebieg oraz skutki.
 • Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami.
 • Pozyskają komplet dokumentacji wzorcowej niezbędnej do sporządzenia wniosku o ekspertyzę.
 • Omówienie etapów prac porządkowych akt osobowych pracowników zwolnionych w celu ich archiwizacji, brakowania lub przekazania do archiwów państwowych.
 • Zapoznają się z zasadami sporządzania ewidencji teczek osobowych.
 • Zdobędą pełną wiedzę popartą przykładami nt.  przygotowania dokumentacji osobowej likwidowanych podmiotów do przekazania następcom prawnym, jednostka nadrzędnym i nadzorującym oraz wybrakowania akt nie przydatnych.

Szkolenie skierowane do

osób odpowiedzialnych za postępowanie z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także archiwistów zakładowych posiadających kurs kancelaryjno-archiwalny, zatrudnionych w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe, takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, itp.
Zapraszamy również do działów kadr.

Informacje o wykładowcy

doktor nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, pracowała w administracji państwowej, specjalista  z zakresu postępowania z dokumentacją współczesną, prowadziła kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich  przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.  

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Katarzyna Nowak

koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych