Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 22 listopada 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Prowadzenie spraw związanych z organizacja publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych po zmianach wprowadzonych nowelizacjami prawa oświatowego, a także projekty kolejnych nowelizacji 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nadzór właścicielski i uprawnienia kontrolne jednostek samorządowych oraz radnych nad komunalnymi spółkami kapitałowymi 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Planowanie przestrzenne jako narzędzie równoważenia rozwoju 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Przedawnienie i egzekucja podatkowych oraz niepodatkowych należności publicznoprawnych – wybrane zagadnienia 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Platforma EPUAP jako narzędzie komunikacji 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej. Nowe, obowiązkowe zadania gmin dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikające ze zmiany ustawy o wychowaniu. 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Inwentaryzacja w 2019 r. w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych 22 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych