Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 20 listopada 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: „Rachunkowość budżetowa” 14 października 2019
28 października 2019
4 listopada 2019
12 listopada 2019
20 listopada 2019
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
Katowice zobacz szczegóły
Kurs kancelaryjno - archiwalny II stopnia 18-21 listopada 2019 09:30 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera. Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego 20 listopada 2019 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświatowych oraz sektorze prywatnym 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dostęp do informacji publicznej 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Elektroniczna dokumentacja medyczna, p1 i e-recepta – jak podłączyć się do systemu? 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Weryfikacja danych zawartych w raporcie subwencyjnym SIO a naliczenie i podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych) po zmianie przepisów 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości 20 listopada 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych