Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 25 października 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Zarządca nieruchomości. Praktyczne porady w zakresie zarządzania nieruchomościami 23-25 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 24-25 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Rewolucyjne zmiany ustawy VAT w 2019 r. i od 2020 r. - w tym podzielona płatność obowiązkowa, biała lista podatników, zmiana stawek VAT, kasy rejestrujące, JPK (...) 25 października 2019 9:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Pozyskanie funduszy zewnętrznych dla JST 25 października 2019 10:00 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. Decyzje ZRID 25 października 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Aspekty informacyjno-informatyczne działalności instytucji kultury (kontekst formalno-prawny) 25 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w świetle nowych przepisów 25 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Podatek VAT zmiany w 2019 r. oraz od 2020 r. dla JST i administracji państwowej 25 października 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Renta planistyczna w praktyce stosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jej egzekucja przez organy 25 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Dyscyplina finansów publicznych dla pracowników organów administracji publicznej w teorii i praktyce 25 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych