Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 24 października 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Zarządca nieruchomości. Praktyczne porady w zakresie zarządzania nieruchomościami 23-25 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Protokół dyplomatyczny i etykieta w pracy urzędu. Teoria i praktyka 24 października 2019 09:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Strategia rozwoju gminy - tworzenie i realizacja 24 października 2019 10:00 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Środki trwałe i amortyzacja 24 października 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Śląskie Forum Oświaty Samorządowej: Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zadaniach JST i dyrektorów 24 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w świetle nowych przepisów 24 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zmiany w ustawie o drogach publicznych. Problematyka zajęcia pasa drogowego 24 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Dotacje podręcznikowe – ich wykorzystanie i rozliczanie w 2019 roku 24 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok – weryfikacja danych przez jednostki samorządu terytorialnego 24 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych. Zmiany organizacyjne w placówkach niepublicznych od 1 września 2019 r. Planowane zmiany od 2020 r. 24 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych