Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 2 października 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Zrozumieć podatek VAT. Krok po kroku (48 godzin), 6 dniowy kurs dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian. 1-3 października 2019
28-30 października 2019
09:30 - 14:30
09:30 - 14:30
Katowice zobacz szczegóły
Zapytania ofertowe w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku) – zajęcia specjalistyczne 2 października 2019 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Protokół dyplomatyczny i etykieta w pracy urzędu. Teoria i praktyka 2 października 2019 09:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nadpłaty oraz zaległości w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniach z operacji finansowych oraz w ewidencji księgowej (schematy księgowe) - warsztaty 2 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obowiązująca od 4 maja 2019 r. 2 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Konstruowanie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w związku ze zmianami prawnymi obowiązującymi od 1 września 2019 roku 2 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) 2 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Komisja przetargowa – rola i zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych