Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 30 września 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Organizacja robót w pasie drogowym – zajęcie pasa drogowego, awaryjne zajęcie pasa drogowego i tymczasowa organizacja ruchu 30 września 2019 09:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucjach samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych 30 września 2019 9.30 - 14.30 Katowice zobacz szczegóły
Profesjonalna rejestracja pojazdów 30 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Prawne uwarunkowania prowadzenia robót geologicznych oraz wydobycia kopalin przynależnych do gruntu 30 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: Planowanie przestrzenne – wybrane zagadnienia, przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych 30 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Prawników Samorządowych: Planowanie przestrzenne. Wybrane zagadnienia, przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych 30 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 30 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zadaniach jst i dyrektorów 30 września 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Skuteczna egzekucja opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania – zagadnienia praktyczne 30 września 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Gospodarka finansowa i rachunkowość w instytucjach kultury w 2019 r. 30 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych