Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 25 września 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Gospodarowanie składnikami majątkowymi, umorzenie/amortyzacja oraz inwentaryzacja 2019 24-25 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kurs: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 24-26 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 25 września 2019 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Faktury i e-faktury w 2019 roku 25 września 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za III kwartał 2019 r. 25 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dokument elektroniczny w urzędzie – procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem. Najczęściej pojawiające się wątpliwości i praktyczne przykłady ich rozwiązania 25 września 2019 10:00 - 15:00 Częstochowa zobacz szczegóły
Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawa i obowiązki gmin i gminnych jednostek organizacyjnych w toku egzekucji 25 września 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego w 2019 roku 25 września 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny 25 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne. Aktualny stan prawny- zmiana zasad i kryteriów udzielania dotacji z budżetu państwa dla jst na pomoc materialną dla uczniów. 25 września 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych