Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 29 sierpnia 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Jak udzielać zamówień na roboty budowlane? 29 sierpnia 2019 9:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce obrotu nieruchomościami rolnymi w roku 2019 r. 29 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zmiany w VAT w 2019 r. 29 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – ustalanie, pobór i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy w lipcu 2019 roku 29 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art.130a ustawy – prawo o ruchu drogowym 29 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawa i obowiązki gmin i gminnych jednostek organizacyjnych w toku egzekucji 29 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Część oświatowa subwencji ogólnej a wprowadzanie 30 września 2019 roku danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej. Zadania, odpowiedzialność i praktyczne aspekty wprowadzania, 29 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc „de minimis” – Zmiany od 1 września 2019 roku 29 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Statut jednostki samorządu terytorialnego aktem prawa miejscowego z uwzględnieniem zmian w ustawach samorządowych 29 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne i praktyka 29 sierpnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych