Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 30 maja 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwentaryzacja w ujęciu praktycznym 22-23 maja 2019
29-31 maja 2019
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Ochrona wizerunku w działalności instytucji publicznej, w tym prawa autorskie, prasowe, ochrona danych osobowych i monitoring wizyjny w RODO 30 maja 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Wybór ławników na kadencję 2020-2023. Nowe przepisy, zadania gminy, procedura, wzory dokumentów, praktyka 30 maja 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Inwestycje w pasie drogi publicznej prawo i praktyka. Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych (zrid) 30 maja 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Organizacja żywienia w placówkach oświatowych – aspekty higieniczne (gmp,ghp,haccp) oraz zasady zdrowego żywienia 30 maja 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie - EMUIA 30 maja 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Skutki finansowe dla gmin wynikające uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłata planistyczna z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa 30 maja 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dokument elektroniczny w urzędzie – procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem (najczęściej pojawiające się wątpliwości i praktyczne przykłady ich rozwiązania) 30 maja 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Komisja skarg, wniosków i petycji wraz z postępowaniem administracyjnym 30 maja 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym 30 maja 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych