Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 29 maja 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwentaryzacja w ujęciu praktycznym 22-23 maja 2019
29-31 maja 2019
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie w związku z postępowaniami dot. Usuwania drzew i krzewów 28 maja 2019
29 maja 2019
10:00 - 15:00
09:00 - 14:00
Wrocław zobacz szczegóły
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym 29 maja 2019 09:00 - 15:30 Katowice zobacz szczegóły
Postępowania administracyjne w sprawach o rejestrację pojazdów w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych [...] 29 maja 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Nadpłaty oraz zaległości w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniach z operacji finansowych oraz w ewidencji księgowej (schematy księgowe) – praktyczne warsztaty 29 maja 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Dostępne serwisy internetowe - tworzenie i redagowanie stron www dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w kontekście nowej ustawy o dostępności 29 maja 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego 29 maja 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Skutki finansowe dla gmin wynikające uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłata planistyczna z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa 29 maja 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Ochrona wizerunku w działalności instytucji publicznej, w tym prawa autorskie, prasowe, ochrona danych osobowych i monitoring wizyjny w RODO 29 maja 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych