Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 28 lutego 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej 27-28 lutego 2019 09:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz wydawanie zaświadczeń z uwzględnieniem RODO na tle najnowszego orzecznictwa 28 lutego 2019 9:30 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Jak dobrze przygotować się do otwartych konkursów ofert od marca 2019 r. Na nowych zasadach? 28 lutego 2019 10:00 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Przejmowanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalanie odszkodowań z tego tytułu 28 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
RODO, ustawa „za życiem” – jak realizować usługę asystenta rodziny w obliczu nowych regulacji prawnych 28 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Prowadzenie ewidencji dróg i gromadzenie danych o drogach publicznych 28 lutego 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Dotacje oświatowe 2019. Praktyczne aspekty udzielania, rozliczania, kontroli oraz kwestia odpowiedzialności w zakresie ich wydatkowania. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu ... 28 lutego 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. Decyzje zrid. 28 lutego 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w świetle uregulowań przepisów prawnych. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych 28 lutego 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Kurs: Specjalista ds. Rozliczeń VAT w jst. Zrozumieć podatek VAT – dla początkujących 28 lutego - 1 marca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych