Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 27 lutego 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej 27-28 lutego 2019 09:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Oświaty Samorządowej: Zmodernizowany system informacji oświatowej (sio2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej. Koniec funkcjonowania „starego” sio 27 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Jak dobrze przygotować się do otwartych konkursów ofert od marca 2019 r. Na nowych zasadach? 27 lutego 2019 10:00 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Wydawanie decyzji administracyjnych przez zarządców dróg publicznych W zakresie lokalizacji zjazdów z dróg publicznych oraz planowane zmiany w rozporządzeniu ministra transportu... 27 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Karta nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli 2019/2020 27 lutego 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci. Procedury odebrania dziecka od rodziny, przewozu dziecka i przekazania do pieczy zastępczej 27 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Bezpieczne zawieranie umów w praktyce samorządowej 27 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Podziały nieruchomości 27 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami –aspekty efs i efrr 27 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość 27 lutego 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych